/ B&F Plus / Evo kako je poslovala domaća privreda u 2015. godini
BiF Analize Čitajte B&F online

Evo kako je poslovala domaća privreda u 2015. godini

Redakcija BIF on 03/01/2016 - 12:00 in B&F Plus, Slajder

This post has already been read 451 times!

Kada bi se sudilo samo prema iskazanoj dobiti u prošloj godini, moglo bi se zaključiti da su najisplativiji sektori na domaćem tržištu energetika i telekomunikacije, u kojima posluju četiri od pet kompanija koje su 2015. ostvarile najveći profit. Mada je domaća privreda na ukupnom nivou iskazala rast prihoda i dobiti, a smanjila gubitke, zabrinjava dalji rast ukupnog gubitka privrednih društava, kumuliran iz ranijeg perioda.

Privreda Srbije je u 2015. godini pokazala znake blagog oporavka, s obzirom da je nakon višegodišnjeg negativnog poslovanja, na ukupnom nivou iskazala pozitivne rezultate i uvećala obim aktivnosti iz primarne delatnosti.

Prema podacima Agencije za privredne registre (APR), Naftna industrija Srbije (NIS) je ostvarila najveći poslovni prihod (199.861 miliona dinara) u 2015. godini. Istovremeno, poslovanje ove kompanije obeležio je dalji pad aktivnosti, koja je u prethodnoj godini bila manja za 19,3% usled prepolovljenog poslovnog dobitka, što se odrazilo na smanjenje stope prinosa na sopstveni kapital. Drugo mesto je, kao i godinu ranije, zadržalo EPS Snabdevanje sa prihodom od 188.610 miliona dinara, dok je na trećoj poziciji EPS, sa prihodom od od 154.484 miliona dinara, ali je ovo javno preduzeće ujedno zabeležilo i gubitak od od 7.090 miliona dinara.

Na četvrtom mestu prema visini poslovnog prihoda je kompanija Fijat Automobili Srbija sa 139.588 miliona dinara, što je manje za 10,6% u odnosu na prethodnu godinu. Mercator-S se nalazi na petom mestu sa prihodom od 112.230 miliona dinara, ali zato ova kompanija, koju je 2014. godine preuzela IDEA, beleži među prvom petorkom najveći rast prihoda, koje je u 2015. uvećala za čak 54,7% u odnosu na godinu ranije. Izraženi rast poslovnog prihoda u 2015. godini iskazale su i kompanije NELT (74,2%) i Mozzart (76,4%).

Smena među najprofitabilnijima

Prethodna godina je, generalno, bila i profitabilnija za domaću privredu. Privredna društva su, za razliku od 2014. godine kada su poslovala sa gubitkom, u 2015. godini na ukupnom novou iskazala pozitivan neto finansijski rezultat od 143.790 miliona dinara. Profitabilno poslovanje je ostvarilo 54.475 privrednih društava, što je preko tri petine od ukupnog broja aktivnih preduzeća, a ukupan neto dobitak od 466.661 miliona dinara je za 14,6% veći od prošlogodišnjeg.

Na listi najprofitabilnijih je došlo do promena u 2015. godini, odnosno vodeću poziciju je preuzeo Telekom Srbija sa neto dobitkom od 16.317 miliona dinara, iako je ostvarena dobit manja u poređenju sa 2014. godinom kada je iznosila 16.877 miliona dinara. Telekom Srbija je u 2015. zabeležio i rast poslovnih prihoda za 3,5% u odnosu na godinu pre.

Višegodišnji lider po ostvarenoj dobiti, Naftna industrija Srbije (NIS), u prethodnoj godini je skliznula na drugu poziciju, s obzirom da je dobit od 30.559 miliona dinara koju je ostvarila u 2014. godini, prošle godine prepolovljena na 16.105 miliona dinara, a jedan od razloga je pad cene energenata na svetskom tržištu.

Ipak, iz energetskog sektora potiče i trećeplasirana kompanija po visini dobiti – EPS, sa neto dobitkom od 10.992 dinara, ali je ovo javno preduzeće opterećeno kumuliranim gubicima iz prethodnog perioda, u visni od 103.527 miliona dinara. Četvrtu poziciju zauzela je još jedna kompanija iz delatnosti telekomunikacija, Telenor, sa neto dobitkom od 9.677 miliona dinara, što je manje za 8,3% nego 2014. godine, ali su za 8% uvećani poslovni prihodi.

Peto mesto zauzima Delta Rel Estate, sa neto dobitkom od 7.829 miliona dinara, što je dvostruko više u poređenju sa 2014. godinom. Najveći deo ostvarene dobiti potiče iz finansijskih prihoda, stečenih učešćem u dobiti zavisnih pravnih lica (Delta city 67 i Delta M). Sa druge strane, poslovni prihodi su prilično niski (svega 457 miliona dinara) i za trećinu su manji nego prethodne godine.

Osim prvoplasirane petorke, u 2015. godini osetan rast profitabilnosti zabeležio je pirotski Tigar Tyres sa neto dobitkom od 6.905 miliona dinara, što je uvećanje za 39,1% u odnosu na 2014. godinu, a sledi novosadska kompanija Sunoko sa ostvarenom dobiti od 4.325 miliona dinara. Među kompanijama sa značajnijim rastom profita je Tetra Pak Production, čiji je neto dobitak od 3.814 miliona dinara za tri četvrine veći nego 2014. godine, dok je MK grupa sedam puta uvećala dobit, koja je u 2015. godini dostigla 2.564 miliona dinara. U društvu najprofitabilnijih, visoke pozicije su zadržale i kompanije Tarkett i YURA Corporation, iako beleže pad dobiti u odnosu na prethodnu godinu. Visok iznos neto dobitka posle prošlogodišnjeg gubitka iskazali su EPS Distribucija (5.724 miliona dinara) i INVEJ (2.833 miliona dinara).

Uspešni i bez zaposlenih

Na listi najuspešnijih preduzeća nalaze se i privredna društva koja su aktivnost obavljala bez zaposlenih, a ostvarila su dobitak. Među njima je Ušće Shopping center, sa dobitkom od 1.291 miliona dinara, a bez zaposlenih su i mala i mikro preduzeća koja se izdvajaju prema visini ostvarenog finansijskog rezultata, a nemaju iskazani poslovni prihod (beogradski DM Grain-Corn sa dobiti od 1.083 miliona dinara, novosadski MPZ Agrar sa 620 miliona dinara dobiti, itd). Pomenuta privredna društva ostvaruju finansijske prihode od povezanih pravnih lica.

U prethodnoj godini privreda u Srbiji je bolje izašla na kraj i sa gubicima, budući da je iskazani ukupni gubitak od 322.871 miliona dinara za dve petine manji u poređenju sa 2014. godinom, pri čemu je, lane, negativno poslovalo 27.521 privredno društvo.

Zabrinjava, međutim, što je i u prethodnoj godini nastavio da raste ukupni gubitak privrednih društava, kumuliran iz ranijeg perioda. Najaveći gubitaš u 2015. godini je JP Srbijagas, sa ukupnim gubitkom od 150.260 miliona dinara, koji prevazilazi visinu kapitala i čini 4,3% ukupnog gubitka celokupne privrede. Na drugom mestu je još jedno javno preduzeće, EPS, sa ukupnim gubitkom od 103.527 miliona dinara, a slede perduzeća koja su, takođe, u državnoj svojini – HIP Petrohemija (ukupni gubitak 70.961 miliona dinara) i Železnice Srbije (ukupni gubitak 63.488 miliona dinara), dok je na petom mestu kompanija u privatnom vlasništvu, Koncern Farmakom, sa ukupnim gubitkom od 60.866 miliona dinara.

 

 

Biljana Romić Punoš
Biznis top 2015/16.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close