Home VestiEkonomija Dun & Bradstreet: Poboljšana kreditna klima u Srbiji

Dun & Bradstreet: Poboljšana kreditna klima u Srbiji

by bifadmin

Dun & Bradstreet, najveća bonitetna kuća na svetu, u julskom izveštaju i dalje svrstava Srbiju u grupu zemalja sa umerenim rizikom poslovanja i stabilnim rejtingom. Istoj grupi u regionu pripadaju i Hrvatska, Bugarska, Madjarska, Makedonija, Albanija i Rumunija. Bolji rejting u regionu ima Slovenija koja je okarakterisana kao zemlja blagog rizika. Niži rejting od Srbije u regiji ima Bosna i Hercegovina, kao zemlja veoma visokog rizika.

Trgovinsko i ekonomsko okruženje Trgovinske barijere su umerene. Oni koji izvoze iz EU suočavaju se sa manjim poteškoćama zbog sporazuma za stabilizaciju i pridruživanje Srbije, kojim su elminisane carinske dažbine na skoro svu robu koja se uvozi iz 28 članica bloka. Srbija takođe ima slobodne trgovinske sporazume sa vecinom svojih suseda u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini sa centralnoevropskim zemljama, a EU aktivno promoviše ideju o carinskoj uniji zemalja “Zapadnog Balkana” koja bi eliminisala sve barijere u trgovini između šest regionalnih država. U međuvremenu, izvoznici iz ostatka svijeta se suočavaju sa prosečnom tarifom od 5,4%, za koju je malo verovatno da ce pasti dok se Srbija ne pridruži STO (WTO).

Kratkoročni ekonomski izgledi

Kreditiranje privrednih društava poraslo na 991 milijardu dinara. Kreditno okruženje se poboljšava, iako iz niske početne baze. U uslovima niske i stabilne inflacije Narodna banka Srbije je u periodu od maja 2013. do jula 2016. godine u nekoliko navrata smanjivala referentnu kamatnu stopu sa nivoa od 11,75% na nivo od 4% koliko i trenutno iznosi. To se odrazilo i na smanjenje kamatnih stopa na kredite poslovnih banaka (u aprilu je prosečna kamatna stopa na dinarske kredite odobrene preduzecima iznosila 5,7%). U međuvremenu, sve veća konkurencija među bankama dovela je do snižavanja kriterijuma pri davanju kredita/pozajmica. Zajedno, ovi faktori su generisali malu ekspanziju u plasmanima kredita privrednom sektoru na 991 milijardu u aprilu, u odnosu na 964 milijarde godinu dana ranije.

Međutim, trend još uvek nije konsolidovan i različiti faktori bi mogli i dalje da ometaju buduci rast kreditiranja. Banke ostaju opterecene velikim obimom “loših” kredita (17,0% ukupnih kredita na kraju 2016. godine). Centralna banka je smanjila svoj inflacioni target sa 4% (+/- 1,5pp) na 3% (+/- 1,5pp), što je donekle približava trenutku u kojem bi mogla da počne da povećava kamatnu stopu – ovo naročito ukoliko centralne banke širom sveta budu počele sa podizanjem svojih kamatnih stopa. U međuvremenu, obrazac kreditiranja nece biti isti za sve na tržištu, mala preduzeca imaju manju mogućnost zaduživanja u poređenju sa velikim konkurentima. Sveukupno, međutim, izgledi su ohrabrujući uz smanjenje rizika od kašnjenja ili neizmiravanja obaveza od strane poslovnih partnera u Srbiji.

Dun & Bradstreet (D&B) je najveća i najstarija bonitetna kuća na svetu koja postoji više od 175 godina, čije procene omogućavaju brzo i efikasno smanjivanje poslovnih rizika, i mogu se naručiti i preko interneta. Trenutno je na ovaj način dostupno preko 250 miliona bonitetnih izveštaja iz celog sveta. D&B u Srbiji zastupa Bisnode d.o.o.

Pročitajte i ovo...