Home TekstoviB&F Plus Rezultati domaće privrede u 2018. godini: Dve laste ne čine proleće

Rezultati domaće privrede u 2018. godini: Dve laste ne čine proleće

by bifadmin

Uzlet poslovnih rezultata srpske privrede u prošloj godini zasniva se na ulaganjima dva strana investitora koja su preuzela Aerodorom „Nikola Tesla“ i RTB Bor, što je uticalo da se dobit u sektoru saobraćaja uveća četiri, a u rudarstvu čak deset puta! S druge strane, partijski isisana javna preduzeća smanjila su dobit čak pet puta za samo godinu dana, a skoro 40% domaćih firmi je ostvarilo gubitak ili nije iskazalo neto rezultat.

Prema podacima Agencije za privredne registre (APR), od ukupno 222.080 registrovanih pravnih lica i preduzetnika koji su bili u obavezi da dostave statistički aneks za 2018.godinu, to je uradilo 170.857 njih. Od ukupno 146.675 privrednih društava, njih 105.596 dostavilo statističke izveštaje, a isto je učinilo 18.047 preduzetnika.

Dobijeni podaci pokazuju da je 60.566 društava poslovalo pozitivno, gubitak je iskazalo 27.272 društvo a neto rezultat nije iskazalo 16.157 društava, odnosno skoro 40% firmi je ostvarilo gubitak ili nije iskazalo neto rezultat. Kada je reč o poslovanju preduzetnika, u 2018. godini je iskazan neto dobitak od 9.245 miliona dinara, što je rast od 18,4% u odnosu na godinu ranije, dok je broj zaposlenih povećan na 56.675 radnika.

Prethodnu godinu je obeležio blagi rast privredne aktivnosti, BDP je povećan za 4,3% na godišnjem nivou, kao i spoljno trgovinska razmena, ali je industrijska proizvodnja rasla slabije (1,3%), a uvoz (13%) je i dalje bio veći od izvoza (8,1%). Inflacija je zadržana na niskom nivou od svega 2%, dok su kretanja na deviznom tržištu bila stabilna.

Kinesko-francuska infuzija, pa posle šta bude…

Domaća privreda je četvrtu godinu za redom iskazala pozitivan neto rezultat u iznosu od 499.714 miliona dinara, što je za 33,7% više u poređenju sa 2017. godinom. Ovakvom rastu doprinelo je povećanje neto dobitka od 14,7% i smanjenje neto gubitka za 11%. Poslovni prihodu su porasli za 7,1% i iznose 10.740.343 miliona dinara. Najveći deo dobiti je ostvaren iz primarne delatnosti, dok je poslovni rezultat u iznosu od 583.569 miliona dinara veći za 12,6% nego godinu pre.

Kod usklađivanja vrednosti imovine i potraživanja, otpisanih potraživanja i ostalih aktivnosti privrednih društava je iskazan dobitak u ukupnom inosu od 69.007 miliona dinara. Međutim, privreda beleži negativan rezultat u delu finansiranja u iznosu od 52.385 miliona dinara, nasuprot 2017. godini kada je u ovom segmentu beležila dobitak od 38.599 miliona dinara.

Sva privredna društva, posmatrano prema veličini, poslovala su pozitivno u 2018. godini. Velika preduzeća (361) sa ukupno 354.988 zaposlenih, ostvarila su dobitak u vrednosti od 268.378 miliona dinara i povećala broj zaposlenih za 34.976 radnika. Mala društva (10.359) su iskazala pozitivan rezultat u iznosu od 118.545 miliona dinara, što je rast od 9,5% u odnosu na godinu ranije i povećala broj zaposlenih za 8.354 radnika, pa su u 2018. ukupno zapošljavala 311.705 ljudi.

Najveći rast beleže preduzeća srednje veličine, za čak 37,8%, sa ukupnom dobiti u iznosu 110.783 miliona dinara. Prošle godine poslovalo je 1.391 srednjih preduzeća sa ukupno 230.680 zposlenih, što je 8.784 radnika više nego u 2017. godini. Mikro preduzeća, koja sa ukupno 91.884 društava čine najveći deo domaće privrede, konačno su nakon dugogodišnjeg negativnog trenda poslovala pozitivno, ostvarivši dobitak od 2.008 miliona dinara. Međutim, smanjila su broj zaposlenih za 1.994 radnika, pa je u njima radilo ukupno 233.854 ljudi.

Pozitivan rezultat beleže i svi sektori privrede, izuzev sektora poljoprivrede, šumarstva i ribolova. Najveći dobitak je ostvario sektor prerađivačke industrije u iznosu od 111.998 miliona dinara, ali je on manji za 21,7% u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj sektror je, istovremeno, zaposlio 18.819 radnika više i beleži najveći broj zaposlenih od ukupno 362.286 radnika.

Rudarstvo je na drugom mestu po ostvarenoj dobiti od 109.415 miliona dinara, koja je čak deset puta veća nego 2017. godine. Na ovakav rezultat svakako je u velikoj meri uticala kineska kompanija Zijin Majning Grupa, koja je nakon zvaničnog sklapanja ugovora sa RTB Bor u septembru prošle godine o preuzimanju 63% vlasništva srpske kompanije za ukupno 1,26 milijardi dolara, uplatila prvu tranšu od ukupno planiranih 350 miliona dolara u gotovini za uvećanje kapitala. Broj zaposlenih u ovom sektoru je povećan za 1.393 radnika, pa je u rudarstvu ukupno radilo 22.505 ljudi.

Sledeći sektor po uspešnosti je trgovina na veliko i malo, čiji je dobitak od 81.841 miliona dinara bio veći za 13,8% u odnosu na prethodnu godinu, a i broj zaposlenih je povećan za 9.431 radnika, pa je ovaj sektor ukupno zaopošljavao 218.586 radnika.

Zahvaljujući najviše sklapanju ugovora o davanju u koncesiju Aerodroma „Nikola Tesla“ francuskoj kompaniji Vansi, koja je krajem 2018. godine uplatila inicijalnu koncesionu naknadu u iznosu od 501 milion evra, sektor saobraćaja i skladištenja je četiri puta povećao svoju dobit. Ona je prošle godine iznosila 67.876 miliona dinara, a broj zaposlenih je neznatno povećan na ukupno 98.798 radnika. Sektor informisanja i komunikacija je takođe ostvario visok pozitivni rezultat od 41.703 miliona dinara, ali je on za 4,6% manji od prošlogodišnjeg, dok je broj zaposlenih povećan za 2.250 radnika.

Najveći pad je zabeležio sektor snabdevanja električnom energijom, čiji je dobitak od svega 7.400 miliona dinara prerko četiri puta manji u poređenju sa prošlogodišnjih 32.527 miliona dinara, a smanjen je i broj zaposlenih za 1.006 radnika. Sa gubitkom od 1.027 milona dinara, sektor poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je jedini zabeležio negativan rezultat u 2018. godini, nasuprot godini ranije, kada je ostvario pozitivan rezultat u iznosu od 7.024 miliona dinara.

Uvenula javna preduzeća

Sektor finansijskih delatnosti i delatnosti osiguranja je nasuprot gubitku od 865 miliona dinara u 2017. godini, u 2018. ostvario pozitivan rezultat u iznosu od 619 miliona dinara. Prethodne godine, na domaćem tržištu je poslovalo 27 banaka, koje su ostvarile dobit od 70.448 miliona dinara, što je uvećanje za 10% u poređnju sa godinom ranije. Banke su zapošljavale 607 radnika više, pa je u njima ukupno radilo 22.875 ljudi.

Odlične rezultate je ostvarila delatnost osiguranja, gde je poslovalo 20 društava sa ukupnom dobiti od 9.052 miliona dinara, u poređenju sa 6.433 miliona dinara koliko je iznosio dobitak godinu ranije. Finansijski lizing (13 društava) je postigao tri puta veći rezultat nego prethodne godine, ostvarivši dobit od 1.501 miliona dinara, dok su brokersko dilerska društva (21 društvo) zabeležila dobit od 9.988 miliona dinara, ali uz smanjenje broja zaposlenih i poslovnih prihoda.

Društva za upravljanje doborovoljnim penzijskim i investicionim fondovima su takođe ostvarila dobit (188 miliona dinara i 18 miliona dinara), ali je ona za 40% manja u odnosu na prethodnu godinu, dok su faktoring društva iz minusa u 2017. godini, prošle godine prešla u pozitivno poslovanje i ostvarila dobit od 269 miliona dinara.

Javna preduzeća (561) sa ukupno 118.097 zaposlenih poslovala su pozitivno četvrtu godinu za redom, ali ukupni dobitak od 5.067 miliona dinara je čak pet puta manji u odnosu na dobit iz 2017. koja je iznosila 25.721 miliona dinara. Neto dobitak su iskazala 393 preduzeća, 145 njih je imalo gubitak, a 23 javnih preduzeća nije iskazalo rezultat.

U Srbiji posluje ukupno 54.807 neprofitnih institucija, od kojih je 45.193 dostavilo izveštaje za statističke i druge potrebe. Ove organizacije su ostvarile ukupan pozitivni rezultat u visini od 4.154 miliona dinara, a u 2018. godini su zapošljavale 15.696 radnika.

Biljana Romić Punoš

Članak je prvobitno objavljen u majskom broju (#161) časopisa Biznis & Finansije

Pročitajte i ovo...