Home Posle 5 Poslovna komunikacija: Zamke u razlikama

Poslovna komunikacija: Zamke u razlikama

by bifadmin

Još od rođenja decu učimo kako da se ponašaju i to prema već izgrađenom modelu koji su naši roditelji preneli nama. Stoga kultura igra dominantnu ulogu u našim životima. Osnova je svake komunikacije i uticala je i na izgrađivanje osnovnih smernica protokola, čiji je cilj uspostavljanje civilizovane koegzistencije i ceremonijalnih pravila obeležavanja prigoda. Svako društvo, zajednica ili organizacija, mora poštovati određena pravila, da bi funkcionisala. Isto važi i za poslovni svet i poslovnu komunikaciju. Neophodno je da kontakti između preduzeća, a pogotovo onih na međunarodnoj sceni, budu univerzalno prihvaćena pravila i običaji, što je i suština protokola.

Postoji verovanje da su naši preci razvili kulturu kako bi se lakše nosili sa problemima. Kultura, pre svega, olakšava razumevanja sopstvenog okruženja, ona je multidimenzionalna, kompleksna i prodorna, nije urođena, ona se uči. Bez mogućnosti da se uči od starijih, od predaka ne bi ni bilo kulture. Najveći deo onoga što naučimo je proizišlo iz interakcije sa drugim ljudima. U ranoj mladosti primamo normativne instrukcije od prijatelja i roditelja, no kroz naš život prolaze brojni „učitelji“ i prenose kulturne poruke na nas. Komunikacija čini kulturu kontinuiranom. Jednom kada se kulturne navike, principi, vrednosti, dispozicije prihvate, one se prenose na svaku individuu kroz kulturu.

Kultura se zasniva na simbolima. Prihvatanje i učenje simbola omogućava nam da učimo i prenosimo kulturu sa jednog na drugo, sa grupe na grupu i generacije na generaciju. Kroz jezik – bilo da se radi o verbalnom, neverbalnom, slikama – moguće je učiti od kumulativnog iskustva, iskustva koje se prenosi. Svaka nova generacija može da dopiše nešto, ali poruka iz prošlosti reprezentuje ono što nazivamo kulturom. Etičke i moralne vrednosti, definicija slobode, značaj i uloga prošlosti su toliko ukorenjene u kulturi da odolevaju promenama.

zamkeurazlikama

Komunikacija

Komunikacija predstavlja permanentan proces razmene poruka, koje se mogu odnositi na saopštenja, savete, pružanje ili primanje informacija, ubeđivanje, izražavanje emocija ili stavova i slično. Otuda se može reći da komunikacija nije jednosmeran proces i da uvek sadrži više od jedne poruke. Poslovna komunikacija predstavlja specifičan model interpersonalne komunikacije. Ona obuhvata namernu razmenu ideja, mišljenja, informacija sa ciljnim grupama, putem simbola, signala ili slika, kako bi se postigli ciljevi organizacije. Tri elementa imaju potencijal da utiču na situaciju u kojoj se susreću ljudi sa različitom kulturnom osnovom: percepcija, verbalni jezik i neverbalni jezik. Osnovni elementi koji direktno utiču na percepciju i komunikaciju su kulturne vrednosti, religija i društvo. Kultura nas uči i simbolima i onome za šta se oni zalažu. Različite kulture imaju različite i simbole i njihovo tumačenje. U nekim regionima sveta kao što su, na primer, Hong Kong i Koreja, reč «dog» se odnosi na kulinarski specijalitet, dok u zapadnim zemljama reč dog (u prevodu: pas) asocira na kućnog ljubimca. Čak i način na koji ljudi koriste reči i rečenice razlikuje se od kulture do kulture. U Japanu se manje koristi verbalna komunikacija i primenjuje izreka koja kaže „Ćutanje je zlato“. Poslovanje u Aziji može biti veoma korisno i sa uživanjem, ali kulturna razlika može postati prava zamka za neupućene. Poznavanje azijskih običaja, koji su vekovima ugrađivani u protokol, olakšaće put ka plodonosnim pregovorima. Azijski narodi poklanjaju veliku pažnju načinu oblačenja, gestovima – pokretima i jeziku mnogo više od bilo kojih evropskih naroda, pa je korisno steći osnovno znanje o njihovoj kulturi pre prvog susreta.

Praktični saveti:
Kina
Upoznavanje i predstavljanje
• Rukujte se sa svima pre početka sastanka
• Kinezi umesto rukovanja pozdravljaju naklonom ili laganim klimanjem glavom, mada je rukovanje postalo veoma popularno
• Predstavljanje je veoma formalno. Tokom upoznavanja neće se smešiti, jer su naučeni da ne pokazuju svoje emocije otvoreno
• Kada se upoznajete sa grupom Kineza, nemojte se iznenaditi ako vam budu aplaudirali, uzvratite im aplauzom
• Najčešće se pozdravljaju sa Ni hao ma, što znači Kako ste?
• Najstarije osobe će inicirati pozdravljanje.
• Pozdravite najstarije osobe pre svih.
• Iako strance i dalje vide kao nametljivce, u praksi, su veoma ljubazni prema njima.

Imena i titule
• Tokom obraćanja ili u korespodenciji koristite titulu i prezime, sve dok vam drugačije ne kažu.
• Po tradiciji, Kinezi prvo pišu prezime, pa onda ime.
• Ako vam nisu poznati prezime i titula, počnite pismo sa Gospodine/ Gospođo.
• Žene obično zadržavaju devojačko prezime i nakon udaje.
• Mnogi Kinezi imaju i «hrišćansko » ime, posebno oni koji često sarađuju sa strancima.
• Pokušajte da prevedete svoje ime na najkraću moguću formu.
• Izbegavajte inicijale, jer unose zabunu.
• Kinezi obično predstavljaju svoje goste punim imenom i prezimenom i titulom.

Vizit karte
• Treba ih štampati dvojezično u englesko/kineskoj verziji, s tim da vodite računa da koristite pojednostavljene simbole koji se koriste u Kini.

Neverbalna komunikacija
• Kinezi ne vole da ih dodiruju stranci, posebno izbegavajte zagrljaj, lupkanje po leđima.
• Nikad ne upirite prst u nekoga, oni pokazuju celom rukom.
• Ne koristite kažiprst da dozovete nekoga. Okrenite dlan ka dole i pomerajte prste ka unutra ako nekog zovete.
• Ne dižite noge na stolicu ili sto, i nemojte da okrećete tabane ka njima.
• Izduvati nos u maramicu, koju ćete vratiti u džep je veoma nepristojno; normalno je da nos izduvate bez maramice i to na ulicu.
• Pojam reda i čekanja u redu im nije poznat, nemojte se iznenaditi ako se nađete u gužbi gde se svi guraju.
• Puckati prstima je veoma nepristojno.
• Kao znak prijateljstva pripadnici istog pola se mogu držati za ruke na javnim mestima.
• Ako Kinez udahne vazduh i ispusti ga kroz zube, to je znak da je uznemiren i iznenađen vašim predlogom. Poslovno oblačenje
• Muškarci najčešće nose odela i kravate. Tokom leta mogu se nositi pantalone sa majcom bez rollkragne; pratite njihove običaje
• Žene nose haljine ili pantalone, bez jake šminke i ukrasa. Pokloni
• Razmena poklona je do skora bila zabranjena zakonom, ali sada je sasvim prihvatljiva
• Spremite skromne poklone i ponesite ih na prvi sastanak
• Izbegavajte skupocene poklone, oni su dozvoljeni tek nakon ugovorenog posla
• Poklone pripremite za sve članove kineske delegacije i delite ih po istom redu po kojem ste ih upoznali

Najprikladniji pokloni: Konjak, viski ili francuski brendi, olovke, upaljači, knjige, «stona» pomagala, uramljene slike, ukrasi za kuću i slično

Izbegavajte: Novac, uključujući komemoratine novčiće, sir, koji se ionako ne nalazi na njihovom meniju; stona vina, zidne satove – koji ih asociraju na prolaznost; voće ili neku drugu hranu; ništa što ima broj 4 ili 40, jer to znači smrt; zelenu kapu, jer to znači da je neko u porodici počinio preljubu Umotajte poklon u jednostavan papir crvene boje. Ali izbegavajte crvene čestitke ili crvene natpise. Ne umotavajte poklone pre nego što poklon prođe kroz tradicionalnu proveru. Izbegavajte belu boja, jer ona znači smrt i crnu koja se takođe vezuje za tragediju i smrt. Predstavite poklon sa obe ruke i ne otvarajte ih pred domaćinom.

Nina Ostrogonac

broj 3, januar 2005.

Pročitajte i ovo...