Home VestiBiznis & Finansije Hrvatska: Privatnici dužni 13 mlrd eura

Hrvatska: Privatnici dužni 13 mlrd eura

by bifadmin

Bruto inozemni dug korporativnog sektora na kraju prošle godine iznosio je 24,4 milijarde eura, od čega najveći dio od 13 milijardi eura otpada na privatna poduzeća, a najzaduženiji su građevinari i prerađivačka industrija

Bruto dug korporativnog sektora na kraju prošle godine iznosio je 24,4 milijarde eura, od čega je najveći dio od skoro 13 milijardi eura inodug privatnih poduzeća, pokazuju podaci Hrvatske narodne banke.

Unazad posljednje tri godine ukupan korporativni dug prema inozemnim vjerovnicima raste – nebankarski je sektor (leasing i factoring) krajem 2006. bio dužan inozemnim vjerovnicima 3,8 milijardi eura, a krajem 2008. čak 6,7 milijardi eura.

Raste i dug javnih poduzeća – u istom je razdoblju narastao s 1,2 milijarde eura na skoro 4 milijarde eura, no mora se napomenuti da se od 1. siječnja 2008. HAC vodi u javnim poduzećima, a ne više u sektoru države kao prije.

Najviše su se u inozemstvu zaduživala privatna poduzeća – u 2006. njihov je bruto inodug iznosio 7,7 milijardi eura, a krajem 2008. čak 12,9 milijardi eura.

Obrtnici su svoja inozaduženja i više nego prepolovili – s 26,8 milijuna krajem 2006. na 17 milijuna eura krajem prošle godine.

Struktura inozemnog duga pokazuje da je najveći dug građevinaca koji se s 12,7 % krajem 2006. povećao na preko 22 % koncem prošle godine, dok se dug prerađivača smanjio sa 17,2 na 15 %, no još drže drugo mjesto. S udjelom od 12,6 % krajem prošle godine poslovanje nekretninama je na trećem mjestu, a slijedi trgovina na malo (11,5 %), stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (11,3 %) te hotelijeri i restorani (9,3 %).

S obzirom na evidentan rast inozaduživanja korporativnog sektora, dok podaci HNB-a ništa ne govore o ročnosti duga, povećava se neizvjesnost, ali i zabrinutost u pogledu servisiranja u ovoj godini.
(Banka. hr)

Pročitajte i ovo...