Home VestiBiznis & Finansije Izveštaj o rezultatima privrede u 2009. godini

Izveštaj o rezultatima privrede u 2009. godini

by bifadmin

Agencija za privredne registre (APR) je na svojoj internet stranici www.apr.gov.rs objavila Saopštenje o rezultatima poslovanja privrede u Republici Srbiji ostvarenim u 2009. godini. Saopštenjem su obuhvaćena privredna društva i preduzetnici koji su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Agenciji dostavili redovne godišnje finansijske izveštaje za 2009. godinu, a svi pokazatelji su prilično negativni.

U izveštaju se kaže da je posle perioda privrednog rasta zasnovanog, pre svega, na rastu agregatne tražnje, visokim stranim direktnim nvesticijama i rastućem kreditnom zaduženju u zemlji i inostranstvu, privreda Republike Srbije u 2009. godini bila izložena brojnim nepovoljnim uticajima. Osetan pad aktivnosti prouzrokovan smanjenjem tražnje i industrijske proizvodnje, kao i dostupnosti novih izvora finansiranja, usled usporavanja kreditne aktivnosti i suženih mogućnosti za privlačenje kapitala iz inostranstva, u uslovima slabljenja domaće valute, praćen je smanjenjem zarada i rastom nezaposlenosti.

Makroekonomski ambijent u Republici Srbiji u 2009. godini bio je znatno nepovoljniji u poređenju sa prethodnih nekoliko godina, pre svega, usled efekata prelivanja svetske finansijske krize koji su uslovili pogoršanje osnovnih makroekonomskih pokazatelja. Snažan privredni rast, karakterističan za prethodne godine, u 2009. godini je prekinut, a bruto domaći proizvod kao najvažniji makroekonomski agregat kojim se meri
ukupna ekonomska aktivnost zemlje beleži pad od 3.0% u odnosu na prethodnu godinu. Pad bruto domaćeg proizvoda je bio najizraženiji u sektorima građevinarstva i prerađivačke industrije. Najveće učešće u bruto domaćem proizvodu i dalje imaju nerazmenljivi sektori, pri čemu je njihovo učešće u 2009. godini povećano u odnosu na 2008. godinu. U strukturi bruto domaćeg proizvoda u 2009. godini najveće učešće ostvarili su sektori saobraćaj, skladištenje i veze, i aktivnosti u vezi sa nekretninama, iznajmljivanje i poslovne aktivnosti.

Recesiona privredna kretanja uticala su da fizički obim industrijske proizvodnje u Republici Srbiji u 2009. godini zabeleži pad od 12.1% u odnosu na prethodnu godinu. Usporavanje privrednih kretanja odrazilo se i na tržište rada koje karakteriše smanjenje ukupnog broja zaposlenih, rast stope nezaposlenosti, kao i pad prosečnih zarada. U robnoj razmeni sa inostranstvom privreda Republike Srbije u 2009. godini beleži veći pad uvoza u odnosu na pad izvoza, što je dovelo do smanjenja spoljnotrgovinskog deficita za 35.6% u odnosu na prethodnu godinu.

class=”MsoNormal”>Opis

class=”MsoNormal”>2009

class=”MsoNormal”>2008

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>Bruto domaći proizvod

class=”MsoNormal”>(u milionima dinara – stalne cene 2002. godina)

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>Stopa rasta bruto domaćeg proizvoda

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>Stopa inflacije (cene na malo)

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>Izvoz (u milionima evra)

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>Uvoz (u milionima evra)

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>Spoljnotrgovinski deficit (u milionima evra)

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>Broj zaposlenih (u hiljadama)

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>Bruto zarade (u dinarima)

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>Neto zarade (u dinarima)

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>Vrednost evra u odnosu na dinar

class=”MsoNormal”>1,311,865

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>-3.0

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>10.4

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>5,962

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>11,157

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>5.195

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>1.857

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>44,147

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>31,733

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>95.89

class=”MsoNormal”>1,352,418

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>5.5

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>6.8

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>7,428

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>15,494

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>8,066

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>1,990

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>45,674

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>32,746

class=”MsoNormal”>

class=”MsoNormal”>88.60

Posebno izražena posledica svetske finansijske krize bila je u otežanim uslovima za privlačenje stranih direktnih investicija, koje predstavljaju jednu od ključnih poluga privrednog razvoja. Republika Srbija u 2009. godini je privukla za četvrinu manje stranih direktnih investicija u odnosu na prethodnu godinu. Slabljenje privredne aktivnosti pratila je stopa inflacije od 10.4%. Pored toga, domaća valuta je oslabila u odnosu na evro tako da je kurs dinara prema evru sa stanjem na dan 31. decembra 2009. godine iznosio je 95.89 i depresirao je za 8.2 % u odnosu na vrednost
koju je imao na kraju 2008. godine. Pad osnovnih makroekonomskih pokazatelja odrazio se na pogoršanje ukupnog privrednog ambijenta što je snažno determinisalo poslovanje privrednih društava i preduzetnika u Republici Srbiji u 2009. godini.

Pročitajte i ovo...