Home VestiBiznis & Finansije Pad broja zaposlenih u 2009. godini

Pad broja zaposlenih u 2009. godini

by bifadmin

Privrednu aktivnost u Republici Srbiji u 2009. godini obavljalo je 112,160 privrednih društava koja su bila obavezna da podnesu finansijske izveštaje, a iste je podnelo 96,919 privrednih društava ili 86.4%. Od ukupnog broja podnetih finansijskih izveštaja obrađeni su izveštaji za 89,658 privrednih društava. U 2009. godini je prema podacima iz finansijskih izveštaja bilo je zaposleno 1,058,539 radnika, što je za 65,497 radnika manje u odnosu na prethodnu godinu.

Posebnu specifičnost srpske privrede predstavlja činjenica da više od četvrtine privrednih društava u Republici Srbiji čine ona društva u kojima nije bilo zaposlenih, dok je nešto više od polovine privrednih društava zapošljavalo od jednog do pet radnika. Posmatrajući privredna društva u zavisnosti od broja zaposlenih, može se zapaziti da mikro privredna društva, koja u skladu sa standardima Evropske unije zapošljavaju do 10 radnika, čine 86.9% svih privrednih društava, a u njima je bilo zaposleno 15.6% od ukupnog broja radnika.

Oko tri četvrtine privrednih društava poslovalo je u nerazmenjivim sektorima, a u njima je bilo zaposleno oko polovine od ukupnog broja radnika. Posmatrano po sektorskoj strukturi, najviše privrednih društava poslovalo je u sektorima: trgovina na veliko i malo… 34,982 ili 39.0%, prerađivačka industrija 18,641 ili 20.8% i aktivnosti u vezi sa nekretninama… 13,581 ili 15.1%.

Kako je smanjenje broja zaposlenih u nerazmenljivim sektorima u 2009. godini bilo manje nego u razmenljivim sektorima, učešće broja zaposlenih u nerazmenljivim sektorima u ukupnom broju zaposlenih blago je povećano (sa 50.0% u 2008. godini na 51.5% u 2009. godini). Više od dve trećine radnika bilo je zaposleno u svega tri sektora i to u sektorima: prerađivačka industrija 354,179 ili 33.5%, trgovina na veliko i malo 208,594 ili 19.7% i saobraćaj, skladištenje i veze 116,410 ili 11.0%.

U strukturi privrednih društava posmatrano sa aspekta veličine dominatno je učešće malih privrednih društava (95.0%), u kojima je bilo zaposleno 365,788 radnika. Na drugoj strani, u velikim privrednim društvima koja čine svega 1.1% ukupnih privrednih društava, bilo je zaposleno 450,186 radnika. Smanjenje broja zaposlenih u 2009. godini u odnosu na prethodnu godinu izraženije je kod malih i srednjih privrednih društava (6.2% odnosno 7.3%), nego kod velikih (4.7%).

Više od polovine privrednih društava poslovalo je na teritoriji Grada Beograda i u Južno-bačkom okrugu (41.2% odnosno 11.3%), dok je najmanje privrednih društava poslovalo u Topličkom (0.4%), Zaječarskom (0.7%) i Pirotskom okrugu (0.7%). U 2009. godini na nivou svih okruga beleži se smanjenje broja zaposlenih u odnosu na 2008. godinu, pri čemu je najveće smanjenje broja zaposlenih prisutno u Zaječarskom okrugu (21.4%). Grad Beograd i Južno-bački okrug zapošljavaju najviše radnika (41.7% odnosno 10.9%).

Pročitajte i ovo...