Home VestiBiznis & Finansije Privreda u 2009: Gubici i dugovi

Privreda u 2009: Gubici i dugovi

by bifadmin

U izveštaju APR-a o rezultatima privrede u prošloj godini stoji da su negativni uticaji svetske finansijske krize u drugoj polovini 2008. godine, a posebno u 2009. godini otežali poslovanje privrednih društava u Republici Srbiji i dodatno potencirali postojeće slabosti privrede.Dvogodišnje pozitivne tendencije u poslovanju privrednih društava, zaustavljene su u 2008. godini, dok su performanse privrednih društava značajno pogoršane u 2009. godini. Opadajući obim aktivnosti privrednih društava u 2009. godini uslovio je njihovo poslovanje sa gubitkom, koji je više nego udvostručen u odnosu na prethodnu godinu. Pored toga, negativna privredna kretanja odrazila su se i na smanjenje ukupnog broja zaposlenih.

Nesumnjiv uticaj na poslovanje privrednih društava imao je njihov oslabljen finansijski položaj kao posledica neadekvatne strukture izvora finansiranja, što je dalje uslovilo teškoće u servisiranju postojećeg duga i smanjene mogućnosti za dalja ulaganja. Otežan pristup izvorima finansiranja u uslovima krize posebno je naglasio problem nelikvidnosti privrednih društava u 2009. godini, koji je uz visoku zaduženost i nagomilane gubitke iz prethodnog perioda, pokazao i veliku osetljivost srpske privrede na negativne faktore iz okruženja.

Poslovanje privrednih društava u Republici Srbiji karakteriše izražena asimetričnost koja je ispoljena kroz sektorsku i regionalnu koncentraciju performansi, kao i njihovu visoku koncentraciju u velikim privrednim društvima i javnim preduzećima. Neskladu doprinosi i to što u ukupnoj privrednoj aktivnosti primat preuzimaju nerazmenljivi sektori, pri čemu je opadajući trend učešća razmenljivih sektora delom uslovljen i dugogodišnjim procesom restrukturiranja i privatizacije ovih sektora.

Posebno valja naglasiti i izraženu koncentraciju privredne aktivnosti u okviru sto privrednih društava. Tako je samo sto privrednih društava sa najvećim neto dobitkom u 2009. godini iskazalo 38.5% od ukupno iskazanog neto dobitka privrednih društava, a njihovo prosečno učešće u osnovnim pozicijama svih privrednih društava je 13.7%. S druge strane, sto privrednih društava sa najvećim neto gubitkom iskazalo je nešto više od polovine neto gubitka svih privrednih društava, a ona prosečno učestvuju sa 13.1% u osnovnim pozicijama privrednih društava.

Pročitajte i ovo...