Home VestiBiznis & Finansije Zarada banaka na naknadama 27,6 milijardi dinara

Zarada banaka na naknadama 27,6 milijardi dinara

by bifadmin

Poslovne banke u Srbiji su u periodu od početka godine do kraja trećeg kvartala ostvarile 27,6 milijardi dinara po osnovu prihoda od naknada naplaćenih stanovništvu i privredi. Ostvareni prihodi su veći od ukupnog profita poslovnih banaka u Srbiji, iako su inače kamate osnovni izvor prihoda. Sedam poslovnih banaka u Srbiji je ostvarilo prihode od naknada veće od milijardu dinara, deset poslovnih banaka između 500 miliona i milijardu dinara, dok je svega 6 poslovnih banaka ostvarilo prihode od naknada niže od 100 miliona dinara.

Kamatica pišeda su najviše naknada naplatile Banca Intesa (5 milijardi dinara), Poštanska štedionica (3,5 milijardi dinara) i Komercijalna banka (3,2 milijardi dinara). Najmanje prihoda od naknada su ostvarile dve srpske banke sa centralama na Kosovu i Metohiji, Razvojna banka Vojvodine, Opportunity banka, Moskovska banka i Jubmes banka. Sve navedene banke su ostvarile prihode od naknada manje od 100 miliona dinara.

Iako su ukupno ostvareni prihodi od naknada veći u prvih 9 meseci ove godine, nego u istom periodu prošle, mora se napomenuti da bi rezultat bio mnogo veći da tokom ove godine masovno nisu odobravani subvencionisani krediti građanima i privredi. Naime, država je poslovne banke koje su učestvovale u ovom projektu obavezala da pri odobravanju kredita ne naplaćuju naknade za obradu kredita veće od 0,5%, što je bar za 10% umanjilo prihode banaka po ovom osnovu.

Ako se pitate na kojim to naknadama banke zarađuju, odgovor je na svim, počev od najnižih, za obradu naloga za prenos ili menjačke poslove, do najviših, za obradu kreditnih zahteva. Naknade za obradu naloga za prenos se kreću u rasponu od 15 do 150 dinara po jednom izdatom nalogu, zavisno od visine sredstava koja se transferuju i vremenu obavljanja transfera. Naknade za obradu kreditnih zahteva predstavljaju najskuplje vrste bankarskih usluga i njihova cena se kreće od 5.000 dinara do nekoliko stotina hiljada dinara, zavisno od vrste kredita i visine kredita.Naknade za obradu kreditnih zahteva se naplaćuju kao procentualni deo isplaćenog kredita i različite su zavisno od vrste kredita. Tako, na gotovinske, potrošačke i auto kredite, naknade za obradu kreditnih zahteva se naplaćuju u visini od 2-3,5% od odobrenog kredita. Kada su u pitanju stambeni krediti, naknade se naplaćuju u visini od 0,5% do 2% zavisno od modela stambenih kredita.

Kada sve ovo saberete ispada da za gotovinski kredit u visini 3.000€, naknada poslovne banke može dostići visinu od 105€. U slučaju stambenog kredita u vrednosti od npr. 75.000€, što je prosečna vrednost stambenog kredita za kupovinu stana u Beogradu, visina naknade poslovne banke može dostići neverovatnih 1.500€. Navedeni iznosi jasno pokazuju da pored kamata, naknade za obradu kreditnih zahteva predstavljaju izvrstan izvor prihoda za poslovne banke.

Pročitajte i ovo...