Home VestiBiznis & Finansije Rezultati poslovanja Erste Banke i Erste Grupe u 2010. godini

Rezultati poslovanja Erste Banke i Erste Grupe u 2010. godini

by bifadmin

Erste Bank a.d. Novi Sad i Erste Grupa su objavili rezulate poslovanja u 2010. godini. Neto dobit banke iz Novog Sada je manja u odnosu na prošlu godinu ali je dobit Erste Grupe porasla.

Erste bank a.d. Novi Sad uvećala je bilansnu sumuza 19,5%, brutokrediti klijentima su povećani u odnosu na kraj prethodne godine za 28%, depozitistanovništva uvećani su u odnosu na kraj prethodne godine za 14,6% ali je neto dobitna kraju 2010. godine iznosila 318,2 miliona dinara, što je za 18,7% manje u odnosu na prethodnu godinu

Erste Grupa je uvećala bilnasnu sumuza 2,1% na 205,9 milijardi EUR, zabeležila najbolji operativni rezultat u svojoj istoriji,od 3.987,9 milionaEUR (+5,7% u poređenju sa 2009. godinom). Tom uspehu su doprineli rekordan operativni prihodod 7.804,7 miliona EUR (+3,0% u odnosu na prethodnu godinu) i stabilni operativni rashodi od3.816,8 miliona EUR (+0,2% u odnosu na 2009. godinu). U skladu s tim, odnos troškova i prihodaje nastavio da se poboljšava sa 50,2% na 48,9% u 2010. godini. Neto dobit joj jepovećana za12,4%.

U saopštenju se međutim kaže da objavljeni rezultati pojedinačnih članica Erste Grupe nisu direktno uporedivi sa objavljenim rezultatima Erste Grupe po segmentima. Zbog efekata konsolidacije na nivou Erste Grupe, prema kojima se određene transakcije Erste Bank a.d. Novi Sad sa članicama Erste Grupe eliminišu, kao i zbog distribucije određenih troškova alociranog kapitala, konsolidovani rezultati Erste Bank a.d. Novi Sad na nivou Erste Grupe razlikuju se od rezultata koje je Banka ostvarila i prikazuje na lokalnom nivou.

Pročitajte i ovo...