Home VestiBiznis & Finansije Menjaju se brojevi policije, vatrogasnih i ostalih hitnih službi

Menjaju se brojevi policije, vatrogasnih i ostalih hitnih službi

by bifadmin

Novi plan numeracije telefonskih brojeva doneo je promene kratkih kodova, odnosno brojeva telefona Hitne pomoći, policije i sl. Od sada će oni počinjati brojem 1, i imati bar tri cifre.

Kratki kodovi su telefonski brojevi koji se, između ostalog, upotrebljavaju za pozivanje službi za hitne intervencije i službe pomoći.

Novi Plan numeracije, koji je RATEL usvojio aprila 2011. godine, predviđa da kratki kodovi sadrže najmanje tri, a najviše pet cifara i počinju cifrom „1“. Izuzetno, kratak kod može da sadrži i šest cifara. Na ovaj način se kratki kodovi u Republici Srbiji usklađuju sa harmonizovanim kratkim kodovima u Evropskoj uniji. U prelaznom periodu u trajanju od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Plana, mogu se koristiti i postojeći kratki kodovi koji počinju cifrom „9“.

Tako će policija biti 192, vatrogasci 193 a hitna pomoć 194. Služba za obaveštavanje i uzbunjivanje biće 1985, a pomoć na putu 1987.

Pročitajte i ovo...