Home VestiBiznis & Finansije Erste anketa: Žene su šampionke u štednji novca

Erste anketa: Žene su šampionke u štednji novca

by bifadmin

Mada samo 18% žena smatra da su finansije ženska tema, svaka druga žena sama donosi odluke o novcu i finansijama. U proseku, austrijske žene izdvajaju 253 evra za sebe. To je samo 5% manje od onoga što uštede muškarci, iako žene imaju na raspolaganju oko 40% manje prihoda. Osim toga, sedam od osam žena troše dodatan novac na privatne zdravstvene usluge. Ovo su rezultati je Ersteove reprezentativne osmomartovske ankete o finansijskom ponašanju žena.

Ovu anketu za Erste Banku je sprovela institucija za istraživanje trišta Integral, a nalazi istraživanja govore da samo 16% austrijskih žena vidi novac i finansije kao ženske teme. Međutim, dva puta više anketiranih žena smatra da su „finansije“ još uvek muška tema. Njih 49% smatra da su podjednako odgovorna oba partnera.

„Žene ne bi trebalo da prepuste temu novca i finansija muškarcima. Afirmisale smo se na svojim radnim mestima i staramo se o svojim porodicama – sve u isto vreme. U tom kontekstu ne treba zanemariti finansijski aspekt“, rekla je Susanne Höllinger, rukovodilac Sektora privatnog bankarstva u Erste Bank Oesterreich. Tek svaka peta žena smatra da su finansije ženska tema, ali svaki treći anketirani muškarac svrstava finansije u delokrug muškaraca. Međutim, većina Austrijanaca zapravo samostalno donosi odluke o novcu. Da sami donose odluke reklo je više muškaraca (54%) nego žena, među kojima je taj udeo 47%. Žene pokazuju veću sklonost da uključuju svog partnera u finansijske odluke (42%) nego što to rade muškarci (35%).

U proseku, austrijske žene izdvajaju 253 evra u rezerve (13 evra manje od muškaraca). Ta suma uključuje sve vrste rezervi kao što su penzioni fondovi, dopunsko privatno zdravstveno osiguranje, pa zatim stavljanje onoga što preostane na štedne račune. To je samo 5% manje od muškaraca iako, prema Zavodu za statistiku Austrije, žene moraju da žive od mesečnih prihoda koji su u proseku 40% niži od prihoda muškaraca. Taj raskorak u prihodima javlja se zbog činjenice da skoro polovina svih poslova sa skraćenim radnim vremenom predstavlja ženske poslove. Osamdeset procenata žena koje za rad dobijaju nadoknadu radi sa skraćenim radnim vremenom, zarađuje manje od muškaraca, ali svakog meseca izdvaja gotovo isti iznos novca.

„Žene ostavljaju za sobom kliše finansijski zavisne ženske osobe“, rekla je Susanne Höllinger. „Osnovni elementi finansija u životu treba da uključuju kompletan paket koji obuhvata sopstveni račun, sopstveni štedni račun i sopstvene rezerve za penziju.“ U vrstama štednje dominiraju klasični oblici: 65% svih ţena ima štedni račun, a za njim slede štedni račun u stambenoj zadruzi (60%) i životno osiguranje (46%). Samo 16% žena ima rizičnije investicije kao što su akcije, obveznice i fondovi. Oba pola se za savet o novčanim i finansijskim pitanjima obraćaju prvo account menadžerima svojih banaka (45%), a potom članovima porodice (28%). Ženama su njihovi partneri na trećem mestu prilikom odlučivanja kome se obratiti za finansijske savete (26%) a muškarcima su žene tek na četvrtom mestu.

Pročitajte i ovo...