/ Ekonomija / Komercijalna banka nudi kredite za izvoznike
BiF Analize Čitajte B&F online

Komercijalna banka nudi kredite za izvoznike

This post has already been read 885 times!

Komercijalna banka je svoju kreditnu ponudu proširila „KOM-EXPORT“ kreditima, namenjenim finansiranju izvoza. Cilj Banke je da domaćim izvozno orijentisanim preduzećima omogući povoljnije uslove finansiranja izvoznih poslova, posebno malih i srednjih preduzeća.

izvoz

Krediti se odobravaju sa fiksnom kamatnom stopom, uz povoljnost dodatnog sniženja kamatne stope, ukoliko je izvozni posao osiguran. Rokovi otplate kredita su do 15 meseci, uz grejs period koji je usklađen sa dinamikom realizacije izvoznog posla.

Detaljinije o kreditnoj ponudi Komercijalne banke na sajtu www.kombank.com, pozivom kontakt centra na 0700 800 900, ili u ekspoziturama Banke.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close