Home VestiEkonomija Oporavak banaka u CIE predvode Poljska, Češka i Slovačka

Oporavak banaka u CIE predvode Poljska, Češka i Slovačka

by bifadmin

Stidljiv oporavak banaka u regionu Centralne i Istočne Evrope zapravo je posledica razlike u razvijenosti između nacionalnih finansijskih tržišta, saopštila je rejting agencija Fitch. Po njenim saznanjima, u ovom pogledu Poljska, Češka i Slovačka po profitabilnosti i kvalitetu aktive u velikoj meri nadmašuju slabija tržišta.

Ovaj jaz je najvidljiviji u pogledu kvaliteta aktive. Udeo nenaplativih kredita u pomenute tri zemlje zaustavio se na oko 6% dok je u Sloveniji, Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj i Hrvatskoj do pretposlednjeg kvartala porastao na između 15% i 25%. Slovenija ima najveći nivo “loših” dugova ali to bi bar delimično trebalo da reši njihovo prebacivanje u tzv. “loše” banke. Sa oporavkom ekonomija u ostalim zemljama, očekuje se i pad nenaplativih kredita u njima.

banke u cie

Pozajmice u stranim valutama su veoma česte u ovom regionu a stručnjaci iz Fitcha upozoravaju da one mogu biti dosta ranjive na ekonomske turbulencije. Tri ekonomski najjače zemlje su najmanje i izložene ovim rizicima – udeo deviznih kredita u njima je ispod 27% za razliku od Mađarske, Rumunije, Bugarske i Hrvatske u kojima je 60%.

I u profitabinosti banaka postoji razlika u zavisnosti od geografskih granica. Naime, poljske, češke i slovačke banke generišu najveće prinose na aktivu – oko 1%.

S obzirom na činjenicu da je fokus ovog istraživanja ipak bilo finansijsko tržište Poljske, Fitch je objavio da su do poslednjeg kvartala 2013. njene banke zabeležile rast kredita od skoro 5%, da su imale manji broj nenaplativih kredita nego zemlje iz okruženja, i da će se taj broj verovatno još smanjivati u 2014. Strane banke u Poljskoj će međutim i dalje biti izložene uticajima smanjenja rejtinga u matičnim bankama ali su zato neke od domaćih u boljoj situaciji od njih.
Izvor: Portfolio

Pročitajte i ovo...