/ Ekonomija / Kristin Lagard: Kako osigurati rast u evrozoni
BiF Analize Čitajte B&F online

Kristin Lagard: Kako osigurati rast u evrozoni

This post has already been read 778 times!

Gostujući u Bilbau na Globalnom panelu o Španiji, generalna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristin Lagarad rekla je da se evrozona napokon oporavlja – ovog januara je ekonomski rast u njoj bio 1%, a za januar 2015. progroziran je rast od 1,4%.

Lagard je međutim naglasila da je u mnogim zemljama nezaposlenost i dalje zabrinjavajuće visoka a posebno među mladima – svaki četvrti Evropljanin ispod 25 godina starosti koji traži posao ne može da ga nađe. Takođe, Evropu bi trebalo da zabrine i deflacija.

Zato Kristin Lagard predlaže fokusiranje na tri ključna elementa rešavanja ekonomske krize:

Ojačavanje arhitekture monetarne unije. To znači konačno puštanje u rad unije banaka zajedno sa istovremenim popravljanjem njihovih bilansa.
Održavanje rasta potražnje pomoću monetarne i fiskalne politike. U ovom pogledu ECB je već preduzela neke ozbiljne mere kako bi pomogla evrozoni ali njena politika bi trebalo da nastavi istim putem.
Nastavak reformi na polju rada i povećanja produktivnosti. Ovde su potrebni pojednostavljivanje poreskih sistema, liberalizacija poslovanja i bolje stečajno upravljanje.

moderni don kihot

Direktorka MMF-a je podvukla da će ove reforme trajati nekoliko godina i poručila da je Don Kihot rekao da je “marljivost majka sreće” i postavila pitanje ko je ona da protivureči Servantesu.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close