Home VestiEkonomija NIS-u raste profit a pada broj zaposlenih

NIS-u raste profit a pada broj zaposlenih

by bifadmin

Iako je u 2013. godini privredni ambijent bio prilično nepovoljan, određena privredna društva izdvojila su se po ostvarenom obimu poslovne aktivnosti, kao i po profitabilnom poslovanju, te kao takva ona čine i značajan potencijal srpske ekonomije.

Na vrhu APR-ove liste STO NAJ… privrednih društava po poslovnim prihodima u 2013. bio je NIS AD Novi Sad, sa poslovnim prihodima od 249 mlrd dinara, a sledilo ga je društvo FIAT AUTOMOBILI DOO Kragujevac, koje je prethodne godine bilo na 14. mestu. Ovo društvo beleži više nego četvorostruki godišnji rast poslovnih prihoda, pa oni u 2013. godini iznose 172 mlrd dinara, a takođe, posle prošlogodišnjeg negativnog rezultata društvo posluje sa neto dobitkom i, pri tome, duplira broj zaposlenih (3.668 radnika). Na listi potom slede JP EPS Beograd i TELEKOM SRBIJA AD Beograd sa poslovnim prihodima od 152 mlrd dinara i 87 mlrd dinara.

Od ukupno 53.580 privrednih društava koja su u 2013. godini poslovala pozitivno, sa neto dobitkom u iznosu od 446 mlrd dinara, na društva sa liste STO NAJ… privrednih društava po neto dobitku odnosi se čak 214 mlrd dinara, a ona su povećala dobitak u odnosu na prethodnu godinu za trećinu.

Najprofitabilnije privredno društvo u 2013. godini takođe je NIS ad Novi Sad, čiji je neto dobitak od 52 mlrd dinara veći za 5,8% u poređenju sa prošlogodišnjim, a čini 11,7% ukupnog neto dobitka srpske privrede. Ovo društvo pored godišnjeg uvećanja obima poslovne aktivnosti (8,4%), beleži i rast bilansnog potencijala (18,6%) i kapitala (29,1%), ali i smanjenje broja zaposlenih za trećinu (5.043 radnika). Više nego tri puta manji dobitak, u iznosu od 15 mlrd dinara, iskazao je drugoplasirani TELEKOM AD Beograd, iako je taj dobitak veći za 36,2% u odnosu na prethodnu godinu. Prošlogodišnje pozicije (treće i četvrto mesto) zadržali su TELENOR AD Beograd i TARKETT DOO Bačka Palanka, sa neto dobitkom od 8 mlrd dinara odnosno 6 mlrd dinara.

porezi oslobadjanje

Od ukupnog bilansnog potencijala svih privrednih društava u Republici Srbiji na kraju 2013. godine, u iznosu od 13.442 mlrd dinara, na društva sa liste STO NAJ… privrednih društava po ukupnim sredstvima odnosi se 5.737 mlrd dinara. Takođe, sto društava sa najvećim kapitalom raspolaže sa sopstvenim izvorima finansiranja u iznosu od 3.251 mlrd dinara, dok ukupan kapital na nivou cele privrede iznosi 5.664 mlrd dinara.

Liste STO NAJ… privrednih društava po ukupnim sredstvima i STO NAJ… privrednih društava po kapitalu, kao i prethodne godine, predvodi JP PUTEVI SRBIJE sa ukupnim sredstvima u iznosu od 461 mlrd dinara i kapitalom od 346 mlrd dinara. Na drugom mestu je JP EPS Beograd, čija sredstva iznose 433 mlrd dinara, a kapital 273 mlrd dinara. Ova društva su zadržala prošlogodišnje pozicije na listama STO NAJ… privrednih društava.

U 2013. godini sa neto gubitkom je poslovala trećina privrednih društava, a on ukupno iznosi 469 mlrd dinara. Pri tome, svega sto privrednih društava sa najvećim neto gubitkom nosi 265 mlrd dinara gubitka, a on je veći čak za 57,5% u poređenju sa prethodnom godinom.

Najveći gubitaš srpske privrede u 2013. godini je JP SRBIJAGAS Novi Sad, sa neto gubitkom od 50 mlrd dinara, a on je porastao u odnosu na prethodnu godinu za 41,5% i čini čak desetinu ukupnog neto gubitka koji su iskazala sva privredna društva. Znatno manji iznos neto gubitka (15 mlrd dinara) beleži ŽELEZARA SMEDEREVO DOO Smederevo, mada je taj negativan rezultat više nego četvorostruko povećan u odnosu na prethodnu godinu. Rapidan rast neto gubitka (57 puta) beleži SRPSKA FABRIKA STAKLA AD Paraćin, koja je sa gubitkom od 14 mlrd dinara zauzela nezavidno treće mesto na listi STO NAJ… privrednih društava po neto gubitku, dok je na četvrtom mestu HIP PETROHEMIJA AD Pančevo – u restrukturiranju, sa gubitkom od 12 mlrd dinara.

Privredna društva sa liste STO NAJ… privrednih društava po kumuliranim gubicima nose 1.457 mlrd dinara, što je polovina od ukupnog iznosa kumuliranih društava u privredi, pri čemu pomenutih sto društava beleži brži godišnji rast (20,8% prema 13,9%).

Najveće kumulirane gubitke na kraju 2013. godine, kao i prethodnih godina, iskazale su ŽELEZNICE SRBIJE AD Beograd, a ti gubici iznose 146 mlrd dinara i veći su za 5,7% u odnosu na 2012. godinu. Drugu poziciju na listi STO NAJ… privrednih društava po kumuliranim gubicima zadržava JP SRBIJAGAS Novi Sad, ali su nagomilani gubici ovog društva u iznosu od 107 mlrd gotovo duplirani. Na trećem mestu je HIP PETROHEMIJA AD Pančevo – u restrukturiranju čiji su gubici (59 mlrd dinara) veći za četvrtinu.

Pročitajte i ovo...