Home VestiBiznis & Finansije Nivo problematičnih kredita nastavlja blago da raste

Nivo problematičnih kredita nastavlja blago da raste

by bifadmin

Tokom prvog kvartala  2014. godine, došlo je do blagog rasta iznosa bruto problematičnih kredita, koji na kraju prvog kvartala 2014. godine iznose 403,4 mlrd dinara, odnosno 2,0% više nego na kraju četvrtog kvartala 2013. godine. Kod dominantne kategorije – sektora privrede (privredna društva i javna preduzeća) dolazi do blagog povećanja pokazatelja NPL-a delimično i pod uticajem pada kreditne aktivnosti , koji je sada 26,5%. Sektor stanovništva je znatno ispod proseka NPL-a i tokom T1 2014. godine je ostao na relativno bezbednom nivou od 9,6%, piše u izveštaju NBS o poslovanju banaka za prvi kvartal ove godine.

Ostali sektori koji uključuju i lica u stečaju osim banaka i dalje iskazuje najviši nivo problematičnih kredita sa NPL pokazateljem na nivou od 35,4%. Aktivnosti banaka po osnovu ustupanja dospelih potraživanja licima van finansijskog sektora tokom T1 2014.godine rezultirale su izmeštanjem dodatnih 3,6 mlrd dinara – po isključenju međubankarskih prenosa.

Sposobnost bankarskog sektora da apsorbuje potencijalne rizike po osnovu trenutnog nivoa NPL-a je i tokom T1 2014. godine ostala na izuzetno stabilnom nivou. Na kraju T1 2014. godine nivo bruto problematičnih kredita pokriven je regulatornim rezervisanjima za bilansne izloženosti u iznosu 114,3%, a računovodstvenim ispravkama vrednosti po MRS-
ima 55,2%.

Na tromesečnom nivou nije došlo do značajne promene nivoa bruto problematičnih kredita privrednih društava (u nominalnom iznosu povećani su za 2,6%). Ukupno posmatrano, nivo bruto NPL privrednih društava je za 6,2 mlrd dinara veći u odnosu na kraj
godine, s tim što treba imati u vidu izmeštanje dela NPL-a do kojeg je došlo oduzimanjem dozvole za rad Univerzal banci A.D. Beograd tokom januara 2014. godine.

Privredna grana građevinarstvo, koja čini 9,8% ukupne bruto kreditne aktivnosti privrednih društava, odnosno 17,8% ukupnog NPL-a, iskazuje daleko najviši nivo pokazatelja NPL-a od 53,4%.

Dominantne privredne grane – prerađivačka industrija i trgovina na veliko i malo, sa učešćem od preko 66,4% ukupne kreditne aktivnosti prema privrednim društvima,doprinose ukupnom bruto NPL-u privrednih društava sa 63,0% (T4 2013. godine je iznosio  61,3%).

stambeni kredit

Problematični krediti fizičkih lica
Problematični krediti fizičkih lica iskazuju nivo značajno ispod proseka ukupnog portfolija i na kraju T1 2014. godine imaju bruto NPL pokazatelj od 10,95%. Dominantan udeo u ukupnom NPL-u fizičkih lica nastaje po osnovu kredita za stambenu izgradnju koji na kraju T1 2014. godine doprinose ukupnom NPL-u fizičkih lica sa 29,8%, uz udeo od 47,2% u ukupnoj bruto kreditnoj aktivnosti fizičkim licima.

Uz dominantan udeo kategorije kredita za stambenu izgradnju u ukupnom NPL-u fizičkih lica, značajan doprinos imaju i gotovinski krediti, koji učestvuju sa 25,7%, pa je kumulativno učešće ove dve najveće kategorije u ukupnim NPL kreditima fizičkih lica 55,6%, dok je učešće ove dve kategorije u ukupnoj bruto kreditnoj aktivnosti prema fizičkim licima 73,1%

Pročitajte i ovo...