Home VestiBiznis & Finansije Osnovana Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi u Srbiji

Osnovana Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi u Srbiji

by bifadmin
Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije je novo udruženje koje se bavi pružanjem privatnih medicinskih usluga, kako iz redova bolnica i poliklinika, tako i malih privatnih praksi. Osnivači su 16 najvećih privatnih zdravstvenih ustanova, koje su  želele da se konačno uredi privatni sektor, a u ovu asocijaciju se protekla tri meseca učlanilo 107 najvećih bolnica, poliklinika i ordinacija. Njihova namera je da se konačno uradi lična karta privatne lekarske prakse, da se vidi kojim kapacitetima raspolažu i koje su mogućnosti integracije u zdravstveni sistem Srbije. Prva skuština Asocijacije je održana u PKS prošle nedelje.

Osnivačkoj skupštini prisustvovao je i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji je naglasio da je važno da se privatne zdravstvene ustanove organizuju, kako bi Ministarstvo zdravlja dobilo adekvatnog sagovornika u rešavanja pitanja od obostranog interesa. On je podvukao da bi plan Aasocijacije da izradi preciznu evidenciju svih zdravstvenih ustanova, sa brojem zaposlenih, brojem zdravstvenih usluga koje pružaju, kojim prostorom i opremom raspolažu, predstavljao kvalitetan doprinos u sagledavanju precizne slike privatnog zdravstva u Srbiji. Izradom plana mreže privatnih zdravstvenih ustanova država bi stekla jasan uvid u kapacitete privatnog zdravstva i tada bi se stvorila mogućnost da se otvori dijalog o faznoj integraciji privatnika u postojeći zdravstveni sistem.

zdravstveno osiguranje

Vršilac  dužnosti predsednika Privredne komore srbije Milivoje Miletić rekao je da se kod nas često zdravstvena zaštita posmatra kao trošak i da je to samo uslovno tačno, jer ona predstavlja i kontinuirani izvor ostvarivanja prihoda u budžetu iz privrednog sektora vezanog za zdravstveni sistem. Zdravstvena zaštita mora da se posmatra kao nerazdvojni deo privrednog rasta i razvoja savremenog društva i to pre svega kao unapređenje najvrednijeg potencijala jedne nacije, kao što je ulaganje u zdravlje stanovništva, poboljšanje kvaliteta i uslova života, produžavanje životnog i radnog veka i unapređivanje radnog potencijala svakog pojedinca i društva u celini. “Samo zdrav, radno sposoban čovek može da ostvari dobre rezultate na radnom mestu, a time i ceo kolektiv i društvena zajednica”, istakao je Milivoje Miletić. On je pozvao privatnike u zdravstvu da se priključe dijalogu privrede, države i struke, koje Ministarstvo privrede i Privredna komora Srbije organizuju pod sloganom  „Imate reč – budite deo rešenja“, kako bi se unapredio ambijent za poslovanje i investiranje u pojedinačnim sektorima privređivanja.

Izvršna direktorka Amerčke privredne  komore Maja Piščević, ukazala je na potrebu da se stvori kritična masa za svest o zajedničkom interesu u cilju bolje zdravstvene usluge za sve građane Srbije. Neophodno je kreiranje jednakih uslova za sve, kako bi kvalitet određivao poziciju pojedinačne zdravstvene ustanove. “Državni sektor ima šta da nauči od privatnog, kao i privatni od državnog i jedni drugima mogu da pomognu”, naglasila je Piščević.
Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije  radiće na unapređenju pravilnika i postojeće regulative kako bi se izbegle nelogičnosti koje opterećuju privatnu praksu, ali i na uspostavljanju plana mreže privatnih zdravstvenih ustanova, kao i na segmentima u kojima privatna praksa može da pomogne državi. U privatnoj praksi stalno je zaposleno 3.732 lekara, što je jedna desetina ukupnog broja lekara u Srbiji. Ukoliko se tom broju dodaju i medicinske sestre procenjuje se da u privatnom sektoru radi oko 10.000 zdravstvenih radnika.

Pročitajte i ovo...