Home TekstoviB&F Plus Marbo – značaj radnih uslova za poslovne rezultate: Zdravo poslovanje je u zdravim ljudima

Marbo – značaj radnih uslova za poslovne rezultate: Zdravo poslovanje je u zdravim ljudima

by bifadmin

Pored ovogodišnje titule najboljeg poslodavca u prehrambenoj industriji, Marbo je za svoj proizvodni pogon u Magliću dobio i internu PepsiCo nagradu kao fabrika koja je najviše unapredila bezbednost i zdravlje na radu u Evropi tokom 2013 godine. Kultura bezbednosti je jedan od najznačajnih segmenata u poslovnom konceptu „Poslovanje sa svrhom“, ističu u ovoj kompaniji.

U svetu na svakih 15 sekundi na poslu nastrada jedna osoba, odnosno 6.300 ljudi dnevno ili 2,3 miliona godišnje, navodi se u izveštaju Međunarodne organizacije rada. Zbog povreda na radu svetska privreda godišnje gubi oko četiri odsto društvenog proizvoda, odnosno oko 2,8 milijardi dolara. U Srbiji, prema podacima Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, godišnje se evidentira oko 25.000 lakših i više od 1.000 teških povreda, od kojih je prošle godine 30 imalo smrtni ishod. Detaljnija specifikacija ove nevesele liste pokazuje da su najrizičnije proizvodne delatnosti sa više od trećine ukupno evidentiranih povreda. Međutim, u situaciji kada su pad životnog standrada i potraga za bilo kakvim poslom glavne teme svakodnevnog preživljavanja u Srbiji, pitanje rizika od nesreća na radnom mestu i uslova koji dugoročno utiču na zdravlje zaposlenih u domaćoj javnosti dobija na značaju tek kada se dogodi tragedija.

Mascot

Nasuprot tome, iskustvo uspešnih kompanija pokazuje da su poslovni rezultati u direktnoj vezi sa zadovoljstvom zaposlenih ukupnim uslovima rada. Izuzetno važan segment u tome je razvijanje kulture bezbednosti, kažu u kompaniji Marbo, članici PepsiCo grupe, čiji je proizvodni pogon u Magliću nagrađen internom PepsiCo nagradom kao fabrika koja je najviše unapredila bezbednost i zdravlje na radu u Evropi tokom 2013 godine. U Marbu, broj povreda na radnom mestu koje prouzrokuju odsustvo sa posla smanjuje se iz godine u godinu: u 2010. bilo ih je 40, a prošle godine – nijedna. Ovakav trend je rezultat napora da se izgradi i razvija radna sredina bez ijedne povrede na radu, ističe Sanja Zekonjić, Plant Change Lead u kompaniji Marbo. U tom cilju uspostavljen je PepsiCo sistem za upravljanje opštom bezbednošću i kreiranje zdravijeg i bezbednijeg radnog okruženja, koji je prilagođen globalnim standardima i zahtevima lokalnog zakonodavstva, a shodno rizicima u prehrambenoj industriji.

Kultura bezbednosti u zajednici

Prema globalnoj statistici, zaposleni u ovoj delatnosti pretežno stradaju i oboljevaju od povreda leđa, psihičkih problema i oboljenja gornjih ekstremiteta, a aktivnosti koje najčešće dovode do povreda su ručno prenošenje tereta, okliznuća i saplitanja. Zato se, u svrhu prevencije, radna mesta rangiraju prema procenjenom stepenu rizika, identifikuju se opasnosti od povreda ili vrste oboljenja koja su najčešće povezana sa određenim oblastima ili radnim zaduženjima u okviru kompanije i na osnovu tih rezultata se određuju posebne obuke, liste provera i tehničke mere zaštite, objašnjava Zekonjić. „Broj povreda smanjen je zahvaljujući angažovanju samih zaposlenih, koje motivišemo i kroz nedeljne sastanke sa menadžmentom. Na njima se, kroz konkretne poslovne situacije, ukazuje na to koliko je važno da zaposleni, zbog sopstvene dobrobiti, poštuju propisane procedure. U kompaniji organizujemo specijlne obuke za upravljanje rizicima na radnom mestu, a naše iskustvo pokazuje da su one od suštinske važnosti za smanjenje broja povreda na radu“.

pepsico-153 (2)

Takođe je veoma važno da se edukacija i sveobuhvatne mere zaštite dosledno sprovode ne samo u proizvodnji već među svim zaposlenima. „Preduzeli smo brojne mere za oko 450 ljudi na terenu koji se bave prodajom i logistikom. Posebnu pažnju posvećujemo treninzima koji doprinose sigurnoj vožnji kao vidu prevencije od nezgoda, i sa ciljem da se poveća lična i sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Dodatno, za zaposlene u ovim delatnostima obezbedili smo uniforme od materijala koji su visokootporni na vodu, sunce i vetar, što je, zajedno sa ostalom zaštitnom opremom koja prati najnovija tehnološka dostignuća, značajno unapredilo prevenciju i u ovom segmentu poslovanja“, kaže Rajko Vasojević, West Balkans Commercial & HQ HR Manager u Marbu.

On dodaje da su, pored zaposlenih, merama zaštite obuhvaćeni i oni koje kompanija angažuje za pružanje određenih usluga. „Među odredbama ugovora je i uslov da naši saradnici moraju da poštuju PepsiCo kodeks ponašanja a samim tim i propisane standarde kada je u pitanju bezbednost i zdravlje na radu. Na primer, Marbo obezbeđuje GPS uređaje za sva vozila saradnika koji uslužno vrše dostavu naših proizvoda, kako bi se, između ostalog, obezbedilo poštovanje brzine i drugih propisa u saobraćaju i da bismo na vreme preduzeli odgovarajuće mere ako se ti propisi prekrše. Takođe, dostavljači koje angažujemo moraju prethodno da prođu naš trening o sigurnoj i bezbednoj vožnji i drugim neophodnim merama zaštite“.

Marbo unapređuje ovu oblast kroz uspešnu saradnju sa Službom medicine rada u Novom Sadu i sa lekarima iz Bačkog Petrovca, kroz redovne medicinske preglede zaposlenih i konsultacije sa medicinskim stručnjacima o potencijalnim rizicima i odgovarajućoj zaštitnoj opremi. Kompanija ima odličnu saradnju i sa lokalnim samoupravama u Magliću i Bačkom Petrovcu, napominje Sanja Zekonjić, u okviru koje se sprovode i obuke u školama o zdravlju i bezbednosti zaposlenih na radnom mestu.

Poslovanje sa svrhom

Kultura bezbednosti, međutim, zahteva da zaposleni aktivno učestvuju u njenom kreiranju.
Stoga se u kompaniji Marbo, kao i u svim drugim kompanijama u sastavu PepsiCo grupe u svetu, među zaposlenima svake dve godine sprovodi anketa o zdravlju organizacije, koja, pored bezbednosti radnog okruženja, rangira i druge važne segmente za zadovoljstvo zaposlenih, poput kvaliteta menadžmenta, mogućnosti za razvoj karijere, ali i načina na koji se kompanija pozicionira na tržištu, kaže Rajko Vasojević. „Cilj je da se identifikuju segmenti u kojima su zaposleni zadovoljni, a gde je potrebno da se radi na unapređenju. Anketa o zdravlju organizacije je anonimna, odgovore analizira eksterna agencija, a dobijeni rezultati predstavljaju smernice za kompaniju u definisanju programa koji će doprineti da se zaposleni osećaju još bolje. Nakon toga se organizuju fokus grupe na nivou cele kompanije, kako bi se sačinio odgovarajući akcioni plan čija realizacija se prati na mesečnom nivou. Rezultati ankete u poslednjih šest godina ukazuju na direktan uticaj i značaj zadovoljstva zaposlenih za poslovne rezultate koje ostvarujemo“.

Picture5

Anketa o zdravlju organizacije je jedan od projekata u PepsiCo poslovnom konceptu „Poslovanje sa svrhom“, koji je zasnovan na razvijanju održivosti kroz održivost ljudi, održivost životne sredine, talenta, i izuzetnim poslovnim performansama. U tom cilju osmišljen je i program „PepsiCo Fondacija“, koja je osnivač ExCEL nagrade za dvogodišnje ili četvorogodišnje studije na univerzitetima i stručnim školama širom sveta. Program podržava obrazovanje dece zaposlenih u kompaniji, a Vasojević ističe da su među dobitnicima, već drugu godinu za redom, „deca naših zaposlenih u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Takođe, zaposleni u Marbu su redovno i među dobitnicima posebnih nagrada koje PepsiCo na globalnom nivou dodeljuje u Njujorku za iskazane rezultate na radnom mestu“.

Zahvaljujući poslovnoj filozofiji da je zdravo poslovanje u zdravim i zadovoljnim ljudima, te da je dugoročno ulaganje u unapređenje radnih uslova jedan od najvažnijih preduslova održivosti, PepsiCo je, prema oceni 238 miliona korisnika poslovne mreže LinkedIn, već drugu godinu za redom rangiran među 10 najatraktivnijih poslodavaca u svetu. Prošle godine, ugledni CRF Institut je PepsiCo grupu svrstao na treće mesto na listi 20 najboljih poslodavaca u Evropi, a u Marbu ne kriju posebno zadovoljstvo zbog titule najboljeg poslodavca u domaćoj prehrambenoj industriji, koju im je na osnovu ankete među svim zaposlenima ove godine dodelio poznati biznis portal Infostud.

broj 110, septembar 2014.

Pročitajte i ovo...