Home VestiEkonomija „Centar za demokratiju“ predstavio predlog praktične politike za smanjenje neformalne zaposlenosti

„Centar za demokratiju“ predstavio predlog praktične politike za smanjenje neformalne zaposlenosti

by bifadmin

Fondacija “Centar za demokratiju” je danas prezentovala predlog praktične politike „Srbija bez rada na crno – unapređenje uloge inspekcija rada u suzbijanju neformalne zaposlenosti“, koji je nastao u okviru projekta „Efikasnija uloga inspekcija rada u suzbijanju rada na crno“, koji podržava Solidar Suisse – Kancelarija u Beogradu.

Od aprila 2012. godine, kada je stopa neformalne zaposlenosti iznosila 17%, nivo neprijavljnog rada je u porastu. Prema Anketi o radnoj snazi RZS za II kvartal 2014. godine ova stopa iznosila je 21,2%. Inspekcije rada imaju značajnu ulogu i brojna ovlašćenja u pogledu kontrole i suzbijanja neprijavljenog rada. Pored Inspektorata za rad, postoje i druge institucije koje raspolažu informacijama relevantnim za identifikovanje i suzbijanje rada na crno, kao što su Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, prekršajni sudovi, druge inspekcije, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Agencija za privredne registre. Prema rezultatima ankete o stavovima inspektora rada, sprovedenoj u okviru ovog projekta, kao najveće probleme u tehničkoj opremljenosti inspekcija rada inspektori su naveli nedovoljno umrežene i dostupne podatke i nepostojanje baze podataka.

nevidljivi radnik

Kroz predlog praktične politike oni se zalažu za uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema kojem će pored inspekcije rada imati pristup i Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, prekršajni sudovi, druge inspekcije, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Agencija za privredne register; uspostavljanje internet stranice (sajta) Inspektorata za rad; nastavak saradnje sa članicama Međunarodne asocijacije inspekcija rada (IALI) i Regionalne asocijacije inspekcija rada (RALI) i povećanje medijske vidljivosti i aktivnosti usmerene ka upoznavanju javnosti sa radom inspekcija.

Pročitajte i ovo...