Home VestiEkonomija Erste Bank: U 2014. uvećani krediti stanovništvu i mikro klijentima

Erste Bank: U 2014. uvećani krediti stanovništvu i mikro klijentima

by bifadmin

U odnosu na kraj 2013. godine, krediti plasirani stanovništvu i mikro klijentima na kraju 2014. godine su uvećani za 11,3% i iznose 30 milijardi dinara. Depoziti stanovništva i mikro klijenata su porasli za 20,9% u odnosu na kraj 2013. godine i iznose 38,9 milijardi dinara.

 

Krediti plasirani pravnim licima su, u odnosu na kraj 2013. godine, niži za 0,9% i iznose 37,7 milijardi dinara. S druge strane, depoziti pravnih lica su na kraju 2014. godine smanjeni za 2,3% i iznose 20,5 milijardi dinara.

U pogledu operativnog poslovanja, banka je na kraju 2014. godine ostvarila 3,6% više operativnih prihoda u odnosu na kraj 2013. godine, dok su operativni rashodi bili veći za 3,5%. Operativna dobit je na kraju 2014. godine za 3,7% veća u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 1.905,1 miliona dinara, dok je na kraju 2013. godine iznosila 1.836,5 miliona dinara.

Na kraju 2014. godine ostvareno je 4.576,9 miliona dinara po osnovu prihoda od kamata, što je 2,4% više u odnosu na kraj prethodne godine kada je taj prihod iznosio 4.469,8 miliona dinara. Prihodi po osnovu naknada i provizija su porasli za 3,1% i iznose 1.748,5 miliona dinara, dok je na kraju prošle godine ovaj prihod iznosio 1.696,5 miliona dinara.

„Jedan od poslovnih prioriteta u prošloj godini je bilo jačanje bilansa banke kroz jednokratno povećanje troškova rezervisanja za određene rizičnije plasmane. Iako je ovaj potez uticao na profitabilnost, omogućio nam je da u 2015. godinu uđemo sa velikom stabilnošću. U pogledu usluge klijentima, intenzivno smo radili na promociji upotrebe novih tehnologija u bankarstvu, i nastavili pozicioniranje na liderskom mestu u finansiranju projekata
obnovljivih izvora energije. Nastavili smo i intenzivno ulaganje u zajednicu“, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

Pročitajte i ovo...