Home VestiBiznis & Finansije Predlog Pravilnika o kamatnim stopama i transferne cene

Predlog Pravilnika o kamatnim stopama i transferne cene

by bifadmin

Ministarstvo finansija Republike Srbije je 27. februara 2015. godine objavilo predlog Pravilnika o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ („Pravilnik“). Predlog Pravilnika propisuje kamatne stope koje se mogu primeniti za utvrđivanje tržišnog nivoa prihoda/rashoda u finansijskim transakcijama sa povezanim licima.

Očekuje se da finalna verzija Pravilnika bude usvojena naredne nedelje i objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije. Pravilnik će se primeniti na finansijske transakcije koje su obveznici imali sa svojim povezanim licima tokom 2014. godine.

Implikacije Pravilnika na pripremu dokumentacije transfernih cena za 2014. godinu

Prema odredbama čl. 59, 60. i 61. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Zakon“), poreski obveznici mogu koristiti tržišne kamatne stope propisane od strane Ministarstva finansija („MF“) ili optirati da primene drugu metodologiju, predviđenu Zakonom, za potrebe određivanja kamatne stope u skladu sa principom „van dohvata ruke“. Poreski obveznici mogu izabrati samo jednu od navedene dve opcije. Izabrana metodologija se mora konzistentno primeniti na sve kredite/pozajmice odobrene ili primljene od povezanih lica.

Propisane kamatne stope primenjuju se za potrebe obračuna prihoda/rashoda po osnovu kamata za 2014. godinu, nezavisno od perioda iz kog krediti/pozajmice potiču.

Za banke i davaoce finansijskog lizinga, za razliku od ostalih privrednih društava, propisane su jedinstvene kamatne stope nezavisno od ročnosti konkretnog kredita/plasmana.

Dodatno, predlog Pravilnika propisuje kamatnu stopu za dinarske kredite (pozajmice)/plasmane koje banke i davaoci finansijskog lizinga imaju sa drugim bankama i davaocima finansijskog lizinga.

Pregled tržišnih kamatnih stopa propisanih od strane MF možete pogledati na sajtu KPMG.

Pročitajte i ovo...