Home VestiEkonomija Investitori koriste opcije da se suprotstave previranjima na tržištu

Investitori koriste opcije da se suprotstave previranjima na tržištu

by bifadmin

Sakso banka primećuje rastući trend po kome investitori koriste opcije kako bi zaštitili izloženost svojih sredstava kao što su hartije od vrednosti i FX transakcije (vanberzanska trgovina valutama).

Previranja na finansijskim tržištima uticala su na to da investitori potraže atraktivne načine zaštite portfolija i ostvare profit na nestabilnim tržištima.

Opcija je finansijski instrument koji kupcima daje pravo, ali ne i obavezu, da kupe ili prodaju osnovna sredstva po posebnoj ceni do ili pre određenog datuma.

„Put“ opcija se odnosi na pravo kupca da proda i upotrebljava se kada kupac očekuje da će cena vrednosnih hartija da padne pre samog isteka opcije.

„Call“ opcija pruža pravo kupovine i koristi se ako investitori očekuju da hartije od vrednosti poskupe. Prodavac opcije ima odgovarajuću obavezu da obavi transakciju ako kupac odluči da „iskoristi“ svoje pravo.

Šef ogranka za terminske ugovore i uvrštene opcije Patris Eno (Patrice Henault) objašnjava:

„Opcije omogućavaju dodatni set investicionih mogućnosti koje investitori mogu da koriste u slučaju previranja. Na primer investitor koji drži akcije u Dojče banci (Deutsche Bank) može da iskoristi „put“ opciju kako bi potpuno ili delimično zaštitio svoje investicije jer je moguće koristiti opcije na istoj berzi ili indekse kako bi neutralizovali padove cena. U ovom slučaju opcije mogu u velikoj meri da posluže kao osiguranje.“

Jedna od prednosti opcija je ta da investitor može da ima udela u kretanju cene hartija od vrednosti sa mnogo manjim troškovima nego samo da drži hartije od vrednosti.
Povećana popularnost opcija je rezultat što sve više investitora upotrebljava „put“ opcije da uđu u kratke pozicije na tržištu i naprave profit čak i kada akcije padaju.

Sakso banka smatra da opcije predstavljaju samo podnožje planine i da će njihova popularnost nastaviti da raste.

„Opcije spadaju u strateške investicione instrumente za kojima vlada sve veće interesovanje. Verujemo da će se ovaj trend nastaviti, a mi se trudimo da klijentima obezbedimo odgovarajuća znanja i obrazovanje, tako da mogu da ih koriste na način na koji to odgovara njihovim individualnim investicionim strategijama“.

Sakso banka nudi širok spektar opcija uključujući 45 deviznih opcija, 640 opcija na deonice i 167 opcijskih ugovora. Valutne opcije su jedan od najboljih načina u zaštiti protiv kretanja deviznog kursa i prave profit od kretanja kursa.

Najpopularnije valutne opcije među klijentima Sakso banke su:

USD: Tokom prethodnih meseci svedoci smo povećanog interesovanja za kupovinu „put“ opcija u dolarima uglavnom u odnosu na evro. Berze koje su pod stresom i ukupni negativni doživljaj rizika je učinio da investitori dovedu u pitanje domet povećanja američkih kamatnih stopa i jakog dolara.

GBP: Svedoci smo povećanog interesovanja za kupovinu opcija sa istekom posle referenduma u Velikoj Britaniji 23. juna. Ovo je dobar primer kada investitori kupuju opcije sa daljim datumom.

CNH: Rasprava o potencijalnoj devalvaciji juana uzrokuje da investitori štite svoja ulaganja sa „put“ opcijama na juanu i na drugoj strani „call“ opcijama na dolaru.

Pročitajte i ovo...