Home VestiEkonomija Kod domaćih kompanija raste broj zaloga na potraživanja

Kod domaćih kompanija raste broj zaloga na potraživanja

by bifadmin

APR saopštava da se promenila struktura zaloga, odnosno da je porastao broj založnih prava u kojima su predmet zaloge prava potraživanja, udeli i druga imovinska prava.

U prva tri meseca 2024. godine, registrovano je 1.715 založnih prava na pokretnim stvarima i pravima, kojima su obezbeđena potraživanja u vrednosti od 3.641.701.995,89 evra.

Među založenim predmetima, 35,37%, ili više od trećine čine prava potraživanja, udeli u privrednim društvima i druga imovinska prava. A za razliku od ranijeg perioda, u kojem su najzastuplјenija bila vozila, mašine i oprema, u poslednje tri godine beleži se konstantan rast upisanih založnih prava u kojima su predmet zaloge prava potraživanja, udeli i druga imovinska prava, tako da sa 19,50% u 2021. godini njihovo učešće u strukturi predmeta zaloge u 2022. godini raste na 29,95%, da bi u 2023. godini dostiglo čak 30,06%.

U toku 2023. godine, ugovorna zaloga je činila 95,62% svih registrovanih založnih prava, zakonska zaloga 2,14%, sudska zaloga nastala u postupku izvršenja 2,07%, dok založna prava nastala na osnovu ugovora sa predajom u državinu čine tek 0,17% registrovanih založnih prava.

Među zalogodavcima registrovanim tokom 2023. godine, privredna društva čine 52,61%, fizička lica su zastuplјena sa 39,76%, preduzetnici sa 6,34%, dok 1,29% predstavlјaju lica koja ne spadaju ni u jednu od navedenih kategorija.

Dužnici i dalje uredno izmiruju obaveze

Relativno mali broj zabeležbi upisanih u 2023. godini upućuje na zaklјučak da dužnici u najvećem broju slučajeva uredno izmiruju obaveze i da su prinudna izvršenja na imovini, na kojoj je uspostavlјeno založno pravo, relativno retka u praksi.

U Registar, kao centralnu elektronsku bazu podataka, upisuju se založna prava na pokretnim stvarima i pravima i ugovori o prodaji pokretnih stvari sa zadržavanjem prava svojine radi obezbeđenja prodavčevog potraživanja do isplate cene u potpunosti.

Foto: Tumisu, Pixabay

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar