Home VestiEkonomija Novi Zakon o oglašavanju dozvaljava reklamiranje alkoholnih pića

Novi Zakon o oglašavanju dozvaljava reklamiranje alkoholnih pića

by bifadmin

Alkoholna pića će moći da se reklamiraju u štampi. Ovo je ključna novina nedavno usvojenog Zakona o oglašavanju. Kada su u pitanju elektronski mediji, reklame za alkoholna pića moći će da vide samo noćne ptice.

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić obrazlažući predloženi zakon u Skupštini, rekao da je „novim rešenjem predviđeno da se alkoholna pića do 20% alkohola reklamiraju u elektronskim medijima od 18 časova do šest sati ujutru“. Ljajić je rekao da se ovaj propis donosi da bi se naše zakonodavstvo i u ovoj oblasti uskladilo sa standardima EU, ali i zato što su odredbe važećeg zakona, donete pre 10 godina, prevaziđene.

Usvojeni zakon postavlja minimalna, transparentna i objektivna merila za sve učesnike u tom procesu, a njime se, pored ostalog, zabranjuje obmanjujuće oglašavanje, oglašavanje koje sadrži prikaz maloletnika u opasnoj situaciji, oglašavanje koje neposredno poziva maloletnike na kupovinu roba li usluga ili da to zahtevaju od svojih roditelja, zabrana reklamiranja mleka, druge hrane i pića za odojčad do šest meseci i pribora za njihovo korišćenje.

Biće omogućeno da se alkoholna pića reklamiraju i u štampanim medijima, a izuzetak su časopisi namenjeni deci i maloletnicima. Ima i nedostataka. Primera radi, u poljoprivrednim emisijama koje se na našim televizijama po pravilu emituju u prepodnevnim časovima nemoguće je reklamirati male proizvođače vina, koji po pravilu nemaju novca za marketinške kampanje i oglašavanja.

Kao novinu, Ljajić je naveo i to što će oglašavanje na otvorenom prostoru biti u nadležnosti lokalnih samouprava, koje će određivati uslove i način oglašavanja.

Oglašavanje na plakatu koji se postavlja na javnoj površini dozvoljeno ako je javna površina za postavljanje plakata aktom jedinice lokalne samouprave određena za te namene ili ako je za postavljanje plakata na javnoj površini potrebna dozvola jedinica lokalne samouprave, po pribavljanju te dozvole.

Ministar Ljajić je rekao da će obmanjujuće oglašavanje biti zabranjeno, jer ono dovodi u zabludu kupca, a zabranjeno je i uporedno oglašavanje koje omalovažava robu i usluge konkurenata na tržištu.

Ovim zakonom se definiše i internet oglašavanje. Tako je na internetu dozvoljeno reklamiranje alkoholnih pića sa sadržajem alkohola do 20%, dok će biti zabranjeno reklamiranje duvana, cigareta i alkoholnih pića koja sadrže više od 20% alkohola.

Novina je i da se ukida reklamiranje elektronskih cigareta. Zakonom se po prvi put reguliše oglašavanje „igara na sreću“ i one mogu da se reklamiraju u elektronskim medijima i bioskopima od 21 do šest sati ujutru.

Propisano je i da u okviru jednog punog sata emitovanog programa komercijalnih pružalaca medijske usluge, TV oglašavanje i TV prodaja ne mogu zauzimati više od 20% vremena, a za programe ustanove javnog medijskog servisa i pružaoce medijske usluge civilnog sektora više od 10 odsto.

Prenosi međunarodnih sportskih događaja od nacionalnog značaja posredstvom ustanova javnog medijskog servisa mogu da se prekidaju najduže devet minuta po satu, s tim da ukupno emitovanje TV oglašavanja i TV prodaje može trajati najduže 10 odsto od ukupno dnevnog emitovanog sportskog programa.

Za one koji krše odredbe zakona predviđena je kazna od 300.000 do 2 miliona dinara.

Izvor: eKapija

Pročitajte i ovo...