Home VestiIT i nauka Kakva je uloga enterprise rešenja u savremenom poslovanju?

Kakva je uloga enterprise rešenja u savremenom poslovanju?

by bifadmin

Jedna od odlika današnjih visoko razvijenih kompanija svakako je proces decentralizacije, u kojem lokacije ogranaka, kao i kompleksa u okviru kojih se oni nalaze, imaju značajan uticaj na funkcionisanje, a samim tim i na opstanak navedenih kompanija. Prema podacima američke istraživačko-konsultantske kompanije, Nemertes Research, 62% kompanija u SAD je u procesu povećanja broja kancelarija, pa je broj aplikacija, koje zahtevaju pristup s različitih lokacija i od strane različitih korisnika, u konstantnom porastu.

Prosečan broj virtuelnih radnika u ovim kompanijama kreće se oko 30%, a njihovo angažovanje zahteva razvoj aplikacija za telefoniju, elektronsku poštu, kao i omogućavanje pristupa poslovnim aplikacijama. Ovakav razvoj događaja proizveo je za posledicu određena ogrnaičenja u funkcionisanju korporativnih mreža, jer većina komanija ima zastareo pristup koji se zasniva na izolaciji lokacija unutar mreže, koji ne samo da poskupljuje delovanje IT sektora, već ga i dodatno komplikuje. Upravo zbog toga, na ceni su rešenja koja ne ograničavaju već pospešuju rad korporativnih mreža, bez obzira na lokacije s kojih zaposleni (korisnici) obavljaju svoja svakodnevna zaduženja.

Održavanje mreže na „okupu“

Značajan iskorak u olakšanju komunikacije između različitih lokacija u okviru korporativne mreže napravila je kompanija Juniper Networks, američki multinacionalni proizvođač rešenja u oblasti umrežavanja sistema. Enterprise opcije ove kompanije omogućavaju konstantan pristup zaposlenih svim uslugama, s bilo koje lokacije. Ovo rešenje primenjuje se u korporativnim mrežama širom sveta, a o njegovoj uspešnosti svedoči činjenica da ga godinama unazad Gartner uključuje u svoj Magični kvadrant.

Pristup se zasniva na uzimanju u obzir celokupnih mreža, a ne njihovih pojedinačnih delova, radi omogućavanja nesmetanog protoka i adekvatne zaštite korporativnih podataka. Naime, hakeri su uvek u potrazi za najslabijom karikom u okviru korporativne mreže, kako bi izvršili upad u nju. Imajući to u vidu, kao i činjenicu da se savremeno poslovanje odvija u location-agnostic okruženju, prirodno je i potrebno da infrastruktura mreže ne bude previše komplikovana, da bude konstantna, kao i da može da podrži sve poslovne operacije.

Stoga Juniper enterprise framework, koji je ojačan virtuelizacijom i automatizacijom na svim lokacijama unutar mreže, uključujući i cloud, a koji obuhvata branch, data center i campus okruženja, proizvodi infrastrukturna rešenja koja odlikuju:

Jednostavnost ali i dovoljna fleksibilnost, radi podržavanja zahteva rastućeg broja cloud aplikacija i njihovih korisnika. To u kombinaciji sa Zero Touch Provisioning-om i lako upotrebljivim interfejsom, omogućava uvid u operacije na mreži i umanjuju troškove održavanja i funkcionisanja mreže;

Sveobuhvatna bezbednost, radi osiguravanja zaštite kroz automatizovane polise za upravljanje svim komponentama mreže, uz redovno ažuriranje interne baze potencijalnih pretnji, u kordinaciji s cloud sistemom za detekciju i prevenciju malvera;

Automatizacija i mogućnost programiranja branch, data center i campus okruženja, radi ubrzanog korišćenja aplikacija i usluga i pristupa istima.

Dostupnost enterprise rešenja u Srbiji i regionu

Brz razvoj IT industrije doprineo je postepenom prepoznavanju potrebe za efikasnim i efektivnim IT rešenjima od strane domaćih kompanija, naročito onih čije poslovanje prevazilazi granice Srbije i zemalja u okruženju. Shodno tome, potencijal regiona detektovale su i inostrane kompanije ostvarivši prisutnost svojih brendova i na ovim prostorima. Primer takve kompanije je Clico, najveći distributer mrežnih i sigurnosnih sistema u Poljskoj i istočnoj Evropi, koji je prepoznao potencijal lokalnih tržišta i omogućio dostupnost rešenja poput Juniperovih kompletnoj jadranskoj regiji.

Ono što i dalje predstavlja prepreku na putu ka podizanju svesti domaćih kompanija o neophodnosti implementacije savremenih IT rešenja u njihovom poslovanju, jesu nedovoljna informisanost i nepotpuno razumevanje materije. Upravo zbog toga, kompanije specijalizovane za oblasti bezbednosti podataka, umrežavanja sistema i njihovog upravljanja sve više prepoznaju potrebu za stvaranjem edukativo-informativnog okruženja, koje će pomoći da se koncept enterprise rešenja približi široj publici. Vođena time, kompanija Clico je pokrenula i svoj competence center, sačinjen od vrhunskih security inženjera, koji omogućava kompanijama da saznaju sve o protoku i zaštiti podataka, kako o aktuelnim pretnjama i dostupnim rešenjima, tako i o propisima koje GDPR donosi, a koji su im bitni za nastavak poslovanja.

Pročitajte i ovo...