Home Promo Erste Bank a.d. Novi Sad: Nastavljen rast po ključnim pokazateljima

Erste Bank a.d. Novi Sad: Nastavljen rast po ključnim pokazateljima

by bifadmin

Erste banka je objavila rezultate za drugi kvartal ove godine. U saopštenju stoji da su krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani za 9,5% u odnosu na kraj 2018. godine i iznose 74,58 milijardi dinara; a depoziti stanovništva i mikro klijenata veći su za 6,5% i iznose 70,32 milijardi dinara.

Krediti pravnim licima umanjeni za 1,5% u odnosu na kraj 2018. godine i iznose 71,44 milijardi dinara; depoziti pravnih lica su umanjeni za 1,1% i iznose 46,57 milijardi dinara.

Dobit od kamata viša za 9,2% u odnosu na isti period 2018. godine i iznosi 3,49 milijardi dinara, dok je dobit od naknada i provizija viša za 4,0% i iznosi 0,79 milijardi dinara.

Neto dobit na kraju drugog kvartala 2019. godine iznosi 1,09 milijardi dinara, što je za 25,4% bolji rezultat u odnosu na isti period 2018. godine.

Bilansna suma je uvećana za 8,8%, sa 202,93 milijardi dinara na kraju 2018. godine na 220,69 milijardi dinara na kraju drugog kvartala 2019. godine.

NPL racio u drugom kvartalu 2019. godine iznosi 1,4%.

Stanja depozita pravnih lica rastu u odnosu na prethodni kvartal, ali i dalje su niža za 1,1% u poređenju sa krajem 2018. godine i u drugom kvartalu 2019. godine iznose 46,57 milijardi dinara.

U pogledu operativnog poslovanja, Banka je sa drugim kvartalom 2019. godine ostvarila 8,5% više operativnih prihoda u odnosu na isti period prošle godine, dok su operativni rashodi viši za 17,3%. U odnosu na isti period 2018. godine, operativna dobit Banke je niža za 11,2% i iznosi 1,17 milijardi dinara, dok je u drugom kvartalu 2018. godine banka ostvarila 1,32 milijardi operativnog rezultata.

U toku drugog kvartala 2019. godine ostvareno je 3,49 milijardi dinara dobiti po osnovu kamata, što je za 9,2% više u odnosu na prethodnu godinu, kada je taj prihod iznosio 3,20 milijardi dinara. Neto dobit po osnovu naknada i provizija je viša za 4,0% i iznosi 0,79 milijardi dinara.

Ukupna neto dobit u drugom kvartalu 2019. godine iznosi 1,09 milijardi dinara, što je za 25,4% bolji rezultat u odnosu na isti period 2018. godine, kada je neto dobit iznosila 0,87 milijardi dinara. Kvalitetniji portfolio ogleda se i kroz smanjenje NPL-a sa 1,96%, koliko je iznosio u drugom kvartalu 2018. godine, na 1,4% na kraju drugog kvartala 2019. godine.

Broj korisnika digitalnih kanala distribucije u drugom kvartalu 2019. godine je veći za 9,0% u odnosu na jun 2018. godine, tako da sada više od 269 hiljada klijenata Erste Banke koristi internet i mobilno bankarstvo. Mreža Erste Banke na kraju juna 2019. broji 88 poslovnih jedinica.

Pročitajte i ovo...