Home VestiPolitika i društvo Pravilnici o dobijanju, čuvanju i uvozu ljudskih ćelija i tkiva

Pravilnici o dobijanju, čuvanju i uvozu ljudskih ćelija i tkiva

by bifadmin

Pre nekoliko dana na snagu su stupili pravilnici o ljudskim ćelijama i tkivima. U skladu sa zakonom o ljudskim ćelijama i tkivima u Službenom glasniku je objavljen pravilnik o načinu i uslovima za obavljanje poslova dobijanja, testiranja, obrade, očuvanja, skladištenja i distribucije ljudskih ćelija i tkiva.

Pravilnik o uvozu i izvozu ljudskih ćelija i tkiva predviđa da se uvoz ljudskih ćelija i tkiva može se obaviti samo ako:
1) postoji dokazana korist po medicinskim kriterijumima za upotrebu ljudskih ćelija i tkiva koja bi se primenjivala,
2) je svrha ljudskih ćelija i tkiva primena kod ljudi,
3) banke ljudskih ćelija i tkiva nemaju raspoloživih ljudskih ćelija i tkiva.

Izvoz ljudskih ćelija i tkiva može se obaviti samo ako:
1) u Republici Srbiji nema liste čekanja za primenu navedenih ljudskih ćelija i tkiva,
2) postoji medicinski razlog koji opravdava izvoz.

Donet je i pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i kadra za rad registra davalaca matičnih ćelija hematopoeze.

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi o radu Republičkog registra davalaca matičnih ćelija hematopoeze u pogledu prostora, opreme i kadra.

Ministar zdravlja doneo je i pravilnik o sadržaju i obliku obrasca pristanka i sadržaju obrasca opoziva pristanka živog davaoca ljudskih ćelija i tkiva.

Donet je i pravilnik o sadržaju obrasca pismenog pristanka primaoca za primenu ljudskih ćelija i tkiva kao i pravilnik o sprovođenju sledljivosti ljudskih ćelija i tkiva.

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi i način obezbeđivanja i sprovođenja praćenja ljudskih ćelija i tkiva od davaoca do primaoca i od primaoca do davaoca (sledljivost).

Jedan odnosi se na obaveze Uprave za biomedicine u vezi sa  praćenjem i izveštavanjem o ozbiljnim neželjenim događajima i ozbiljnim neželjenim reakcijama.

Izvor Nova ekonomija

Pročitajte i ovo...