Home Promo Predstavljanje projekta „Jednaki – Ka rodnoj ravnopravnosti usklađivanjem radnog i porodičnog života zaposlenih“

Predstavljanje projekta „Jednaki – Ka rodnoj ravnopravnosti usklađivanjem radnog i porodičnog života zaposlenih“

by bifadmin

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac počeo je sa realizacijom novog projekta „Jednaki – Ka rodnoj ravnopravnosti usklađivanjem radnog i porodičnog života zaposlenih“ koji se bavi poboljšanjem usklađivanja radnog i porodičnog života. Projekat će se u narednih 18 meseci sprovoditi, uz finansijsku podršku Evropske unije, kroz program „Prava, jednakost i državljanstvo (2014-2020).“

Cilj projekta “Jednaki – Ka rodnoj ravnopravnosti usklađivanjem radnog i porodičnog života zaposlenih“ je jačanje partnerskog odnosa između zaposlenih i poslodavaca, kao i informisanje o pravima iz oblasti rada i zapošljavanja, sa posebnim akcentom na žene. Projekat je porkenut imajući u vidu da u Srbiji i dalje postoji neravnopravnost između polova, kao i stereotipi kada je u pitanju uloga žene u porodičnom životu.

,,Imamo zadovoljstvo da realizujemo aktivnosti u više od 20 opština u Srbiji i razgovaramo sa više od 5.000 građana, predstavnika kompanija, civilnog društva, lokalne samouprave, medija i tako zajedno menjamo stereotipe koji su jedna od najvećih prepreka u ostvarivanju ravnoteže između radnog i porodičnog života. Naša Fondacija već 12 godina u Srbiji je realizujući više od 100 projekata pomogla 700.000 ljudi. Susrećemo se sa primerima dobre prakse i jednakosti ali moramo da istaknemo da je više primera neravnopravnosti među polovima i naš zadatak će i ovoga puta biti da ukažemo na položaj žena, da radimo na rešenjima i tokom javne kampanje koju ćemo realizovati javnost informišemo o mogućnostima koje imaju kako bi ostvarili svoja prava“, izjavila je ovim povodom Ana Košel, direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac.

Srbija je prva zemlja zapadnog Balkana koja učestvuje u programu Evropske unije „Prava, jednakost i državljanstvo.“Ovaj program je važan u pristupanju Srbije EU, pošto obuhvata obaveze iz Poglavlja 23 i 24. Odnosi se na oblasti borbe protiv diskriminacije, rasizma, ksenofobije i homofobije, drugih vidova netolerancije, promociju prava ljudi sa invaliditetom, jednakost polova, prevenciju nasilja nad decom, ženama i drugim rizičnim grupama.

Usklađivanje rada i roditeljstva je svakodnevni izazov žena i muškaraca u čitavoj Evropi. Nova direktiva EU, između ostalog ima za cilj fleksibilnije radne sate i uzimanje roditeljskog odsustva za očeve nakon rođenja deteta kao podrška zaposlenim roditeljima.

„Evropska unija je najveći donator u Srbiji i nastaviće da bude vaš glavni partner u svim kvalitetnim inicijativama za unapređenje rodne ravnopravnosti i usklađivanja rada i roditeljstva“, izjavila je Mateja Norčič Štamcar, zamenik šefa Delegacije EU u Republici Srbiji.

Prema podacima Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost Republike Srbije (2016 – 2020), 95% svih žena u Srbiji dnevno troši pet sati na kućne poslove, dok muškarci troše gotovo 40% manje – tri sata i imaju sat vremena više slobodnog vremena nego žene. Jedan od ciljeva projekta je i povećanje nivoa zdravstvene pismenosti i među zaposlenima i među poslodavcima.

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar