Home VestiPolitika i društvo Više od 20 državnih preduzeća posluje bez direktora

Više od 20 državnih preduzeća posluje bez direktora

by bifadmin

Transparentnost Srbija upozorava da su na čelu 22 državna preduzeća vršioci dužnosti direktora kojima je istekao zakonski određen mandat, te da su odluke koje donose nezakonite.

Organizacija Transparentnost Srbija saopštila je da je podnela predlog za brisanje nezakonitih zastupnika javnih preduzeća iz registra APR, javlja Fonet, a prenosi portal 021.

Kako se navodi u predlogu, od 34 preduzeća u državnom vlasništvu samo devet ima direktore izabrane na konkursu, kao što nalaže zakon, dok su u 22 državna preduzeća na čelu vršioci dužnosti. Za tri državna preduzeća nije bilo moguće utvrditi u kojem je statusu direktor.
Od 22 slučaja „v.d. stanja“, u čak 19 njih je istekao mandat vršiocu dužnosti direktora, koji je zakonom ograničen na najduže 12 meseci.

Nezakonito donošenje odluka

Transparentnost Srbija upozorava da su sve odluke i ugovori koje je potpisalo tih 19 građana, koji nezakonito rukovode javnim preduzećima posle isteka mandata, pravno ništavni. To je već utvrđeno najmanje jednom sudskom presudom, kada je zaposleni dobio spor protiv Pošte Srbije, jer je rešenje protiv njega doneto na osnovu pisanog ovlašćenja v.d. direktorke, kojoj je istekao mandat.
S obzirom da ovakvo nezakonito stanje može doneti nesagledive štetne posledice, Transparentnost Srbija podnela je Ministarstvu privrede predlog da za tih 19 preduzeća obavi nadzor, o tome obavesti Vladu Srbije kao osnivača i inicira pokretanje postupka za izbor direktora.

Javni konkursi bez kraja

Ova organizacija je, takođe, dostavila Agenciji za privredne registre inicijativu da pokrene postupak promene podataka o zastupnicima javnih preduzeća u registru i na taj način spreči dalje štetne posledice, koje netačni podaci mogu proizvesti u pravnom poretku i prometu.
Transparentnost Srbija navodi da je prikupila detaljne podatke o imenovanjima direktora i v.d. direktora svih 34 preduzeća u periodu od 2012. godine, kada je usvojen Zakon o javnim preduzećima. Ovim zakonom su javni konkursi za izbor direktora postali obavezni, ali u nekim državnim preduzećima od tada nije okončan nijedan konkurs i imaju vršioce dužnosti već sedam ili osam godina.

Rekorder Putevi Srbije

Rekord drže Putevi Srbije, u kojima v.d. status direktora traje već devet godina.
Javna preduzeća koja trenutno nemaju zakonite direktore ili vršioce dužnosti su: Kopaonik, Stara planina i Uvac, Državna lutrija, Elektroprivreda Srbije, Emisiona tehnika i veze, Mreža Most, Koridori Srbije, Nuklearni objekti Srbije, Pošta Srbije, Putevi Srbije, rudnici Resavica, Srbija kargo, Srbija voz, Železnice Srbije, Srbijagas i Srbijašume.
Za javno preduzeće Šar planina nije moguće utvrditi u kakvom statusu je direktror, ali sudeći po dostupnim podacima ni ono nema zakonitog direktora.
Vršioci dužnosti rukovode i Transnaftom, Infrastrukturama železnica Srbije i Golubačkim gradom, ali njima mandat još nije istekao.

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar