Home Vesti Sajam: Nismo krivi za situaciju u kojoj smo se našli

Sajam: Nismo krivi za situaciju u kojoj smo se našli

by bifadmin

Povodom teksta na Nova.rs „Prodaja Beograđanke i Sava centra: Neka se spremi Sajam“, oglasio se Beogradski sajam, navodeći da se ne slažu sa tvrdnjom da za situaciju u kojoj se Sajam našao nije kriv samo koronavirus nego i kompanija sama.

Kako navode iz Beogradskog sajma, ova kompanija je tokom nekoliko poslednjih meseci, mnogo puta, na različite načine i različitim nadležnim adresama ukazivao na neodrživost trenutnog stanja, želeći da skrene pažnju javnosti na problem u kojem se celokupna sajamska industrija nalazi.

Podsećaju da Beogradski sajam nije korisnik budžetskih sredstava, nema neizmirenih poreskih i drugih obaveza, ne koristi kredite banaka, nema opterećenu nepokretnu imovinu i nema zaostalih neisplaćenih zarada, kao i da svojim ukupnim poslovanjem kompanija daje ogroman doprinos ekonomiji grada Beograda i Republike Srbije.“Ukupni ekonomski efekti poslovanja Beogradskoj sajma u 2019. godini procenjeni su na 14,4 milijarde dinara vrednosti prodate robe i usluga i na 4,3 milijarde dinara bruto dodate vrednosti. Time je Beogradski sajam u državni budžet uneo 2,8 milijardi dinara ukupnih poreskih prihoda. Pored sopstvenih zaposlenih Beogradski sajam je tokom 2019. angažovao gotovo 2.000 radnih mesta”, navode iz ove kompanije.

Iz Beogradskog sajma kažu i da “troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda” ne iznose 345.210.000 dinara, već 213.992.159 dinara. Odatle sledi da je prosečna isplaćena bruto zarada po zaposlenom za 2019. godinu 103.732 dinara, a neto zarada – 74.297 dinara. Ovu medijski interesantnu i za javnost drastičnu razliku do 345 miliona dinara čine doprinosi na teret poslodavca, privremeni i povremeni poslovi (omladinske i studentske zadruge), naknade članovima Upravnog odbora i Skupštine, naknade članovima Odbora sajma knjiga, kao i troškovi obezbeđenja objekata i imovine, navode iz kompanije.

Potraživanja nad preduzećima u stečajnom postupku

Iz Beogradskog sajma kažu i da otpisana potraživanja ne iznose 464,2 miliona dinaraveć da je na kraju 2019. godine stanje na ispravci 216.646.000 dinara, odnosno da je u toku 2019. godine naplaćeno više od 31.000.000 potraživanja iz ranijih godina, koja su bila na ispravci.

Navode i da od ukupne fakturisane realizacije prema kupcima u 2019. u iznosu od 1.259.024.459 dinara, na potraživanja koja su starija od 60 dana i koja se mogu indirektno otpisati-ispraviti u skladu za Zakonom o porezu na dobit, nalazi se na ispravci svega 0,9% fakturisanih potraživanja iz 2019. godine.

“Iznos od 216.646.000 dinara koji je evidentiran na kontu 209 “ispravka vrednosti potraživanja od kupaca” sa stanjem 31.12.2019. godine, nalaze se potraživanja nad preduzećima u stečajnom postupku. Stečajni postupci se nad nekim preduzećima vode više od 15 godina, a do završetka stečaja se ne može znati da li će ta potraživanja biti u potpunosti ili delimično naplaćena, ili će zbog bankrotstva ona biti konačno otpisana”, kažu iz Sajma.

Izvor: Nova.rs

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar