Home VestiEkonomija Da li će metali postati nova nafta?

Da li će metali postati nova nafta?

by bifadmin

Paradoksalno je da rudarske kompanije, koje se odavno svrstavaju među najveće štetočine kada je reč o životnoj sredini, mogu biti među najvećim dobitnicima energetske tranzicije. Ako se prelazak na čiste energije bude odvijao predviđenim tempom, proizvodnja četiri metala koja su ključna za čiste tehnologije – bakra, nikla, kobalta i litijuma – mogla bi u naredne dve decenije da se uveća četiri puta, na čak 13 biliona dolara. To je uporedivo sa procenjenom vrednošću proizvodnje sirove nafte u istom periodu.

Tranzicija ka čistim energijama će koštati neverovatnih 173 triliona dolara u naredne tri decenije, kako bi se postiglo da 85% ukupne potrošnje energije bude obezbeđeno iz obnovljivih izvora do 2050. godine, procenjuje Bloomberg NEF.
To će otvoriti brojne šanse za proizvođače tehnologije, trgovce energijom i investitore, ali čini se da nikome izgledi nisu tako svetli kao što je to slučaj u industriji metala, pre svega kada je reč o rudarskim kompanijama.

Prema nedavnoj analizi koju su objavili stručnjaci za energiju u publikaciji „Eurasia Review“, u slučaju da se ostvari brza energetska tranzicija u skladu sa scenarijom „nulte emisije“ Međunarodne agencije za energiju (IEA), cene bakra, nikla, kobalta i litijuma mogle bi da dostignu iznose bez presedana u dosadašnjoj istoriji.

U naredne dve decenije proizvodnja samo ova četiri metala, koja su ključna za energetsku tranziciju, mogla bi da se uveća četiri puta, na čak 13 biliona dolara, što je uporedivo sa procenjenom vrednošću proizvodnje sirove nafte u istom periodu.

Čiste energije traže mnogo više rudarskih iskopavanja

Tehnologije koje obezbeđuju male emisije štetnih gasova, kao što su obnovljivi izvori energije, električna vozila, proizvodnja zelenog i plavog vodonika ili izdvajanje ugljenika iz vazduha i vode, zahtevaju daleko veću upotrebu metala nego tehnologije koje su služile za proizvodnju zasnovanu na korišćenju fosilnih goriva. Ukoliko bi se energetska tranzicija odvijala predviđenim tempom, gotovo je sigurno da će potražnja za bakrom, niklom, kobaltom i litijumom rasti daleko brže nego ponuda, što će vrtoglavo pogurati i njihove cene na tržištu.

Bakar i nikl su dobro poznati metali kojima se trguje više od jednog veka na berzama metala i imaju veoma široku upotrebu u privredi. Kobalt i litijum imaju specifičniju primenu, njima je počelo da se trguje na berzama u poslednjoj deceniji, ali potražnja stalno raste pre svega zbog uvećanih potreba u proizvodnji baterija. Prema projekcijama o potražnji za ovim metalima u narednoj deceniji, ukupna potrošnja litijuma i kobalta bi mogla da se uveća za preko šest puta.

Velika koncentracija u malom broju zemalja

S druge strane, pošto se bakar, nikl i kobalt vade u rudnicima, reč je o kapitalno intenzivnim investicijama za čiju realizaciju su potrebne oko dve decenije. Otvaranje proizvodnih pogona za eksploataciju litijuma traje nešto kraće, jer se on najčešće vadi iz mineralnih izvora i slane vode dok se crpi iz zemlje.

Imajući u vidu da ovako spor proces proizvodnje nikako ne može da prati ubrzani rast tražnje, u analizi se prognozira da bi već u narednoj deceniji cene nikla, kobalta i litijuma mogle da porastu za nekoliko stotina procenata, a cena bakra za oko 60 odsto. To bi rudnicima i drugim bitnim igračima u ovom lancu, pre svega izvoznicima, donelo ogromne zarade.

Ponuda ova četiri metala je, naime, prilično koncentrisana u pojedinim zemljama ili regionima. Nalazišta kobalta u Demokratskoj Republici Kongo čine 70 odsto ukupne svetske proizvodnje i polovinu svetskih rezervi ovog metala. Australija takođe raspolaže značajnim resursima litijuma, kobalta i nikla, Čile ima velike količine bakra i litijuma, dok su pomenuti metali u manjoj meri prisutni u Peruu, Rusiji, Indoneziji i Južnoj Africi.

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar