Home VestiIT i nauka Ćutanje je zlato (a možda i nije)

Ćutanje je zlato (a možda i nije)

by bifadmin

Među brojnim rezultatima jednog od najvećih istraživanja koje je Cisco napravio u prethodnom periodu – Hybrid work index – pronašli smo neobičan podatak: od skoro 650 miliona učesnika onlajn sastanaka globalno svakog meseca, skoro 47% ne govori ništa tokom sastanka. To je broj od 305.5 miliona učesnika (izvor: Webex statistika upotrebe iz oktobra 2021).

Ta brojka izaziva brojna pitanja. Zašto se to dešava je naravno prvo koje nam pada na pamet? Procenat angažovanja učesnika tj. sagovornika tokom onlajn sastanaka je, složićete se, fascinantno nizak. Taj podatak zapravo ukazuje na činjenicu da tehnologija omogućava promenu života i navika ali je ne stvara. Te promene stvaramo mi. Angažovanje, ravnopravnost i inkluzija svih članova tima je osnovna veština kojom bi rukovodilac trebalo da raspolaže. Navedenih preko 300 miliona učesnika koji ćute tokom onlajn sastanka ili dakle nema šta da kaže (jer nisu dovoljno uključeni i angažovani u timski rad) ili je tema sastanka nerelevantna za njih (jer je sastanak pogrešno planiran i vođen) ili… Razloga može biti mnogo ali da li možete da zamislite koliko, kada bi to bilo moguće da se kvantifikuje, mesečno košta 305 miliona sati tišine i neaktivnosti, izraženo u prosečnim cenama radnog vremena. O kom karbonskom otisku te tišine govorimo?

Drugim rečima – onlajn sastanak je potrebno pažljivo planirati, baš kao i oflajn sastanak, biti efikasan i motivisati članove tima da daju najbolje od sebe, bez obzira na kanal komunikacije.

Ono što je zadatak dobrog softvera/platforme je da ukloni sve tehničke prepreke za uspešnu komunikaciju i ponudi alate koji će učesnicima omogućiti laku, uspešnu i kreativnu onlajn komunikaciju. Tu svakako spada problem sa redukcijom buke koja se često javlja tokom onlajn sastanaka.

Više od 50% ispitanika navodi kvalitet zvuka kao osnovni faktor kvaliteta sastanka. Suština je da program za onlajn komunikaciju mora da funkcioniše onako kako se nekada govorilo za filmsku montažu – da je dobra onda kada je ne primetiš. Onog trenutka kada počnete da obraćate pažnju na svoj program za komunikaciju – nešto nije u redu. Cisco Webex je upravo zato omogućio jedan od najsavremenijih sistema za redukciju buke tokom onlajn sastanaka koji čini da možete da komunicirate sa gradilišta na primer, ispred građevinske mašine, i da vas čuju kao u učionici.

Kada se dalje razmotre rezultati navedenog istraživanja otkrivaju se dve izražene tendencije: potreba za savršenijim alatima i frustracija zbog neadekvatnog hardvera (zapravo je reč o dve strane ili manifestacije istog osećanja). Savršeniji alati za onlajn komunikaciju zapravo menjaju način na koji razumevamo i koristimo video konferencijske softvere. Nije više rec o tome da organizujemo video poziv – vreme takvih platformi neumitno prolazi. Reč je o tome da se omogući kompletno onlajn okruženje za kontinuirani i efikasni rad. To praktično podrazumeva neku vrstu digitalnog ekvivalenta fizičke kancelarije. U tu svrhu Webex je omogućio alate kao što su Slido – koji omogućava napredne funkcije za zajedničko pravljenje prezentacija tokom onlajn hibridnog rada, kao i Webex Whiteboard – koji je zapravo bela površina po kojoj možete da zajedno crtate, pišete, planirate sa svojim saradnicima.

Naposletku dolazimo do ključne terminološke razlike. Umesto pojma „video konferencijski poziv“ (i srodnih mu varijanti) zapravo se rađa pojam „hibridni rad“ koji podrazumeva potpuno neosetno i efikasno kombinovanje onlajn i oflajn prisustva vaših saradnika. Radimo sa bilo koje lokacije, sa bilo koje platforme ili operativnog sistema, komuniciramo na bilo kom jeziku (Webex ima sistem za prevođenje u realnom vremenu sa i na sto jezika) i zapravo time ulazimo u novu eru timskog rada.

Kada vam u takvim okolnostima rada vaš saradnik ćuti na sastanku – vreme je da se upitate o svojim liderskim veštinama.

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar