Home Promo Intesa Sanpaolo usvojila konsolidovane rezultate na dan 30. septembar 2022.

Intesa Sanpaolo usvojila konsolidovane rezultate na dan 30. septembar 2022.

by bifadmin

Upravni odbor Intesa Sanpaolo, međunarodne bankarske grupacije u čijem sastavu posluje Banca Intesa, odobrio je konsolidovani izveštaj na dan 30. septembar 2022.

Rezultati za prvih devet meseci 2022. potvrđuju sposobnost grupe Intesa Sanpaolo da generiše solidnu profitabilnost i kreira vrednost za sve zainteresovane strane, čak i u kompleksnim kontekstima, zahvaljujući dobro diversifikovanom i otpornom poslovnom modelu, sa neto profitom, vođenim neto prihodom od kamata, u iznosu od 4,4 milijardi evra, kada se izuzme proces smanjenja rizika vezano za izloženost ka Rusiji. U trećem tromesečju 2022. izloženost ka Rusiji smanjena je za oko 65% (oko 2,3 milijarde evra) na 0,3% ukupnih kredita Grupe.

Generisanje vrednosti za sve zainteresovane strane takođe počiva na snažnoj posvećenosti Intesa Sanpaolo ESG kriterijumima. U prvih devet meseci, ovo se, između ostalog, manifestovalo i kroz jednokratnu podršku u iznosu od oko 50 miliona evra za zaposlene Grupe, ne uključujući rukovodioce, sa ciljem smanjenja uticaja inflacije, kao i kroz nekoliko humanitarnih inicijativa za podršku zaposlenima članice Grupe Pravex banke i stanovništvu Ukrajine.

„U prvih devet meseci 2022. naša Banka se suočila sa izuzetno složenim scenarijom. Snažna italijanska privreda demonstrirala je sposobnost da odreaguje na ozbiljnu međunarodnu krizu izazvanu sukobom u Ukrajini i značajno povećanje inflacije. Suočeni sa usporavanjem privrede sledeće godine, vidimo priliku za povratak rastu u narednoj godini zahvaljujući fleksibilnoj i dinamičnoj industrijskoj ekonomiji, sa konkurentnim kompanijama aktivnim na međunarodnim tržištima koje nas stavljaju u svetski vrh u pogledu trgovinskog bilansa,“ rekao je Karlo Mesina (Carlo Messina), generalni i izvršni direktor Intesa Sanpaolo.

Neto profit od 4.367 miliona evra tokom prvih devet meseci 2022. godine, ne računajući povećanje ispravki vrednosti za izloženosti pod negativnim uticajem dešavanja u Ukrajini (rast od 9% u odnosu na 4.006 miliona evra u prvih devet meseci 2021. godine). Navedeni neto prihod od 3.284 miliona evra.

Operativna marža porasla je 2% u odnosu na prvih devet meseci 2021.
Operativni prihod porastao je 0,1% u odnosu na prvih devet meseci 2021.
Operativni troškovi smanjeni su 1,8% u odnosu na prvih devet meseci 2021.
Poboljšanja kvaliteta kredita:
Smanjenje problematičnih kredita (NPL):
Smanjenje bruto problematičnih kredita od oko 54 milijarde evra u odnosu na najviši iznos zabeležen u septembru 2015. godine
Stanje problematičnih kredita opalo je za 25,5% bruto i 14,8% neto u odnosu na kraj 2021. godine

Udeo problematičnih u ukupnim kreditima iznosio je 2,4% bruto i 1,3% neto, i 1,9% i 1% prema EBA metodologiji; udeo bi iznosio 2,2% bruto i 1,2% neto uzevši u obzir smanjenje usled dodatne prodaje potraživanja planirane u 2022. za koju su već odvojena rezervisanja u 4. kvartalu 2021. godine, i 1,7% i 0,9% prema EBA metodologiji.

Anualizovan trošak rizika u prvih devet meseci 2022. godine od 54 baznih poena (u odnosu na 59 baznih poena 2021. godine), 27 baznih poena kada se izuzmu dodatna rezervisanja za izloženosti pod uticajem dešavanja u Ukrajini, netirano delimičnim oslobađanjem generičkih rezervisanja odvojenih 2020. godine za buduće uticaje Covid-19 (sa 25 baznih poena 2021. godine uz izuzeće rezervisanja za ubrzanje razduživanja nenaplativih kredita).

Solidan osnovni kapital, daleko iznad regulatornih zahteva:

Pokazatelj adekvatnosti kapitala CET1 na dan 30. septembar 2022. godine, nakon izuzimanja iz kapitala 2,3 milijardi evra obračunatih dividendi u prvih devet meseci 2022. i otkup udela od 3,4 milijarde evra:

12,6% „phased-in“

12,4% „fully loaded“, ne uzimajući u obzir pozitivni uticaj od oko 110 baznih poena na osnovu apsorpcije odloženih poreskih sredstava (dta), od čega je oko 40 više od cilja poslovnog plana za period 2022-2025.

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar