Home Promo EU Resurs centar – Mentorska i finansijska podrška organizacijama i neformalnim grupama Beogradska otvorena škola

EU Resurs centar – Mentorska i finansijska podrška organizacijama i neformalnim grupama Beogradska otvorena škola

by bifadmin

EU Resurs centar – Mentorska i finansijska podrška organizacijama i neformalnim grupama Beogradska otvorena škola, uz podršku Delegacije Evropske unije, razgovarala sa predstavnicima civilnog društva u Novom Sadu i upoznala ih sa projektom „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“ (EURC)

Nedavno predstavljeni projekat „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“ (EURC), koji podržava Delegacija Evropske unije u Srbiji, a sprovodi Beogradska otvorena škola sa partnerima , predstavlja četvorogodišnju inicijativu koja će omogućiti umrežavanje organizacija, jačanje njihovih kapaciteta i kreiranje podsticajnog okruženja za civilno društvo, medije i neformalne grupe.

Imajući u vidu ciljeve, jedna od prvih aktivnosti u okviru projekta je otvoren dijalog sa predstavnicima civilnog sektora o njihovim potrebama i idejama za unapređenje rada i podršku reformskim procesima. „EU Resurs centar info dan“, održan u Novom Sadu, bio je prilika za razmenu mišljenja, i iznedrio je informacije koje će uticati na prilagođavanje samog projekta konkretnim potrebama, sa ciljem preusmeravanja podrške tamo gde je najpotrebnija.

Predstavljanju projekta prisustvovao je i ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov koji je ovom prilikom istakao: „Organizacije civilnog društva su važan element u svakoj savremenoj demokratiji, koji snažnije i brže artikulišu stavove građana. U tom smislu Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog visoko ceni postojanje organizacija civilnog društva i učiniće sve da se, u okvir u kome deluju, izgradnjom partnerskih odnosa sa telima vlasti, one što više razvijaju.“

Govoreći o značaju projekta EURC za civilno društvo u Srbiji, menadžerka projekta Bojana Džulović je istakla da će projektom će biti obuhvaćene sve teme važne za proces pristupanja Evropskoj Uniji. „Transport, urbani razvoj, poljoprivreda, zaštita potrošača, ruralni razvoj – samo su neke od njih. U pitanju su oblasti koje do sada nisu bile visoko postavljene na agendi, ali koje su veoma značajne za dalji napredak.“

Na sastanku u Novom Sadu objavljeno je da počinje dodela prvih grantova u okviru projekta. Sve informacije možete potražiti na sajtu www.euresurscentar.bos.rs.

Tokom četiri godine trajanja, projekat će osnažiti najmanje 300 organizacija civilnog društva i 280 neformalnih grupa i omogućiti im da doprinesu sprovođenju i praćenju reformi u procesu pridruživanja Srbije EU. Podrška civilnom društvu podrazumevaće ne samo program finansijske podrške, već i program jačanja internih kapaciteta kroz treninge i individualna mentorstva.

 

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar