by bifadmin

BLOGOVI

    BlogoviSlajder

    Mecene zla

    by bifadmin

    Po definiciji, aksiom je temeljna istina koja se ne dokazuje. U političkom smislu mogući aksiom je ruska politička i finansijska podrška ultradesnim pokretima čiji je cilj, uz ostalo, razbijanje Evropske unije. Za aksiom važi da se u matematici, na primer, uzima kao pretpostavka na kojoj se gradi neka teorija. Ne tvrdi se da je aksiom sušta istina, jer je nju nemoguće dokazati. U filozofiji je Spinoza po uzoru na matematiku pokušao da etiku postavi kao aksiom. Skepticizam koji polazi od sumnje u istinu, zbog nesigurnosti ljudske spoznaje, suštinski relativizuje aksiom. Ovaj uvod mi služi da i ja malo dopunim aksiom o Rusima, dodajući podatke toj teoriji, ali i da ga relativizujem dokazima da nisu samo oni ti koji podrivaju demokratiju, politički progres i postojanje EU.

    0 FacebookTwitterPinterestEmail