Home VestiBiznis & Finansije Sektor osiguranja u Srbiji: Nerazvijen, ali stabilan

Sektor osiguranja u Srbiji: Nerazvijen, ali stabilan

by bifadmin

U ukupnom finansijskom sektoru (banke, lizing osiguranje, i dobrovoljni penzioni fondovi) osiguranje po kapitalu i broju zaposlenih zauzima drugo mesto. U bilansnoj sumi finansijskog sektora u 2008. godini, koja je iznosila 1.989 milijarde dinara, banke učestvuju sa 89,3%, a društva za osiguranje su na trećem mestu sa 4,3%, što je blago povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

Broj društava za osiguranje u Srbiji je porastao sa 20 u 2007. godini na 24 u 2008. godini, a u skladu s tim, povećan je i broj zaposlenih u sektoru, za 1,613 radnika, na 11,074 radnika. Od ukupnog broja društava, njih 20 se isključivo bavilo poslovima osiguranja, tri društva samo poslovima reosiguranja, dok se jedno društvo bavi i poslovima osiguranja i reosiguranja. Od društava koja se bave poslovima osiguranja, isključivo životnim osiguranjem bavilo se šest društva, isključivo neživotnim osiguranjem devet društava, a i životnim i neživotnim osiguranjem šest društava. Posmatrano prema vlasničkoj strukturi kapitala, od 24 društva za osiguranje u 2008. godini ,17 je u većinskom stranom vlasništvu, sedam društava je u domaćem (od kojih je jedno društvo u državno-društvenoj svojini), a šest društava je u privatnoj svojini.

Pročitajte i ovo...