Home Posle 5 Tim bilding: Uspeh kroz igru

Tim bilding: Uspeh kroz igru

by bifadmin

Najjača motivacija da bi čovek ustao iz kreveta i krenuo na posao koji sa sobom nosi psihički ili fizički napor i obavezni stres, jeste dobra plata. Međutim, ne zna se koliko dugo je ljudski organizam sposoban da izdrži svakodnevne stresne situacije i kolika je cifra na tekućem računu dovoljna da bi bila lek za aparat koji se zove ljudsko telo. No, postoji još jedan vid motivacije.

Zna se da se i mašine često kvare, te im s vremena na vreme treba remont za koji se u firmama pravi poseban budžet koji se zove „amortizacija u opremu“. Zna se i da je ljudski resurs jedan od najbitnijih faktora uspešnosti jedne kompanije. I kao što je ulaganje u poboljašnje opreme neophodan korak da bi se opstalo u bilo kom biznisu, tako i ulaganje u zaposlene ima sve veći značaj. Jedan od najboljih načina da se uloži u njih ili da se nagrade za svoj doprinos kući za koju rade je, team building. Plata, ma koliko velika, nije jedini faktor koji može da zadovolji čoveka tj. da ga natera da radi kvalitetnije ili da samoinicijativno uzme više učešća u napretku kompanije za koju radi, posebno ako radi u neprijatnom okruženju, ako ima lošu komunikaciju sa kolegama ili pretpostavljenima, i ako vreme provedeno na poslu provodi sa „stisnutim stomakom“. Sve su to razlozi zbog kojih se zaposleni loše osećaju, sve češće posećuju lekare i otvaraju bolovanja jer su više preopterećeni situacijom na poslu nego samim poslom. Da bi okruženje u kome čovek provodi više od polovine svoga dana, ako izostavimo spavanje, bilo prijatnije, da bi zaposleni dolazili na posao puni pozitivne energije, menadžment u jednoj kompaniji treba da investira u stvaranje atmosfere koja će omogućiti takav pristup i poslu i odnosima među kolegama.

tim bildingIgre poverenja

Tim bilding se u svetu odavno primenjuje. Postoje agencije čija je osnovna delatnost pomoć klijentima da u svojim kompanijama podignu motivaciju, unaprede međusobnu komunikaciju, sprovedu bolju organizaciju i koordinaciju i povećaju lojalnost svojih zaposlenih. Timski rad se može učiti kao osnovni zadatak agencija koje pružaju usluge Tim bildinga, što znači da se u okviru jednog sektora, a na kraju i cele kompanije, naprave dobri timovi u kojima će kolege razmenjivati ideje, predloge, iskustva, timovi u kojima se razvija međusobno poverenje a ne konkurencija. Često se to radi pomoću igara. Dobar primer stvaranja međusobnog poverenja u praksi je hodanje po kanapu razapetom između dva drveta na oko metar ili metar i po visine. Po kanapu hoda jedan član tima a ispod ga prati drugi član koji je tu da ga, u slučaju da klizne, bezbedno sačeka. Na takvom primeru se može videti koliko imaju poverenja jedan u drugoga. To je samo jedan način razvijanja poverenja među zaposlenima. Postoje i druge vrste igara u kojima se prepoznaju lideri ili osobe koje brzo prevazilaze i rešavaju probleme ili koji na lak način dolaze do nekog cilja. Uglavnom, sve igre koje podrazumevaju tim bilding imaju za cilj kvalitetniju komunikaciju među zaposlenima, uspešno prilagođavanje novih zaposlenih, razvijanje timskog duga u radnoj sredini, jačanje samopouzdanja i samoinicijative, oslobađanje od stresa kroz fizičke aktivnosti, druženje i zabavu.

Korporacijsko druženje
Kod nas se tim bildingom bave pretežno turističke agencije koje u svojim ponudama imaju razna vikend putovanja ili same kompanije pokušavaju da osmisle načine pravljenja timova i igara u kojima bi zaposleni bili u prilici da unaprede razne aspekte timskog rada, podignu radnu atmosferu i poslovanje generalno. To su uglavnom igre, više ili manje ozbiljnog i zabavnog karaktera. Tim bilding može da posluži i kao dobar način da se ostvare čvršće veze sa poslovnim partnerima organizujući razna takmičenja na nivou kompanija – poslovni partner, ili neku vrstu male lige u okviru baze poslovnih partnera koji se inače samo čuju telefonom ili se viđaju na sastancima koji mogu da budu dugotrajni i veoma naporni.

Jedan od dobrih načina za takvu vrstu tim bildinga je Pejntbol. Ta igra je postala apsolutni korporacijski hit. Brojna preduzeća su u osnovnim principima ove igre prepoznala izuzetno povoljne efekte na razvoj timskog duha, bez koga u modernom biznisu nema uspeha. Dve ekipe bore se jedna protiv druge, a igra u sebi objedinjuje i sport i zabavu, adrenalinski doživljaj i intenzivno oslobađanje od stresa. Način igre zavisi od dogovora ekipa, može se igrati u grupama od po tri i više članova, odvija se na pejntbol terenima, u dnevnim ili noćnim scenarijima, na otvorenom ili zatvorenom prostoru. Cilj igre je uigravanje poslovnih timova i van posla, u neočekivanim situacijama. Na taj način mogu se razviti kompletni saradnici, koji su sposobni da se u trenutku sporazumevaju pokretom ili pogledom, bez mnogo reči. Tim bilding pomoću Pejntbola podiže moral zaposlenih, smanjuje akumulirani stres, poboljšava komunikaciju među zaposlenima, jača timski duh i samopouzdanje, razvija preuzimanje rizika i odgovornosti, planiranje, donošenje odluka, što se sasvim prirodno odražava i na posao.

Ovo je samo jedan primer ili samo jedna igra koja može poslužiti kao nešto čime kompanija može da nagradi svoje zaposlene a ujedno i da uloži u poboljšanje i razvoj jednog od najbitnijih resursa u biznisu – ljudi koji rade za njih.

Sonja Crnjanski

broj 55, maj 2009.

Pročitajte i ovo...