Home TekstoviNove tehnologije Novo HP StoreOnce rešenje za rekordne performanse kod čuvanja podataka

Novo HP StoreOnce rešenje za rekordne performanse kod čuvanja podataka

by bifadmin

HP-ova nova rešenja za deduplikaciju za HP StoreOnce Backup liniju organizacijama omogućavaju da upravljaju rizikom i da štite više podataka u kraćem vremenu, dok se bore s eksplozivnim rastom informacija. Onasu prva koja omogućavaju bekap 100 TB podataka na sat, kao i oporavak brzinom od 40 TB na sat unutar jednom sistemu, što je do tri puta, odnosno pet puta brže, respektivno, od najbržeg konkurentskog rešenja.

HP sada pruža:

Kraće vreme oporavka podataka, manje zahteve za prostorom i niže troškove za protok uz primenu HP StoreOnce Catalyst softvera, koji najbolje performanse ostvaruje u kombinaciji sa unapređenim HP StoreOnce B6200 bekap rešenjem. Korisnici mogu za samo jedan dan obaviti oporavak koji bi s konkurentskim rešenjem trajao celu radnu nedelju.

Veću produktivnost uz HP Data Protector 7 softver koji pokreće Autonomy Intelligent Data Operating Layer (IDOL), i alate za upravljanje koji omogućavaju kontekstualno čuvanje i oporavak informacija. Po prvi put korisnici mogu precizno štititi, pronalaziti i oporavljati informacije na osnovu značenja i koncepata sadržanih u podacima.

Unapređenu efikasnost veze između servera i storidža uz HP Virtual Connect Direct-Attach Fibre Channel for HP 3PAR Storage, što eliminiše potrebu za kompleksnim, slojeviti SAN rešenjem.

Veću pouzdanost kao i unapređene performanse mreže, što omogućava brži protok podataka, a sa komponentama konvergentne infrastrukture se povezuje pomoću HP Automated Network Management 9.2 softvera koji IT odeljenjima omogućava da brzo odgovore na promenljive poslovne zahteve kroz efikasno, automatizovano i bezbedno rešenje.

Ova rešenja, zasnovana na HP-ovoj konvergentnoj infrastrukturi, omogućavaju organizacijama da resurse premeste sa upravljanja tradicionalnim, nefleksibilnim silosima na IT infrastrukturu koja podržava proces inovacija i strateških inicijativa.

HP StoreOnce: nova definicija deduplikacije podataka

HP StoreOnce jedino rešenje za objedinjenu deduplikaciju, što znači da se podaci samo jednom obrađuju, pomoću jedne tehnologije, a potom se prebacuju bilo gde, bez potrebe da se ponovo dodaju u sistem. HP StoreOnce koristi konzistentnu arhitekturu za deduplikaciju snažnih performansi, koja obuhvata celo preduzeće, od aplikativnih servera u udaljenim kancelarijama, do matičnih data centara, što eliminiše neefikasnost i troškove koje je imala prva generacija ovakvih rešenja.

Novi HP StoreOnce Catalyst softver za HP StoreOnce Backup sisteme omogućava korisnicima da deduplikaciju podataka vrše na aplikativnim serverima ili na bekap serverima pre nego što se prebace u centralizovani HP StoreOnce Backup sistem. Ovaj pristup povećava fleksibilnost i omogućava korisnicima da optimizuju bekap proces, smanje bacanje resursa, smanje troškove protoka i povećaju brzinu bekapa.

Korisnici mogu primeniti HP Data Protector 7, Symantec NetBackup ili Symantec Backup Exec rešenja za upravljanje deduplikacijom i premeštanjem podataka u njihovim HP StoreOnce Catalyst okruženjima. I drugi proizvođači softvera mogu ostvariti isti nivo kontrole pomoću otvorenog paketa za razvoj softvera za HP StoreOnce Catalyst.

Inovacije za transformaciju industrije

Novi HP Data Protector 7 predstavlja jedino rešenje za zaštitu informacija koje razume značenje podataka. Rešenje koje pokreće Autonomy IDOL automatski razume koncepte u podacima, što dramatično menja obim i prednosti zaštite podataka. Korisnici sad mogu pronaći sve informacije značajne za određenu ideju ili temu, bez obzira na ključne reči ili druge parametre pretrage. HP Data Protector 7 kombinuje cloud bekap u najvećem privatnom cloudu na svetu, sa fizičkom i virtuelnom zaštitom podataka na lokaciji korisnika.

Novo HP Virtual Connect Direct-Attach Fibre Channel for HP 3PAR Storage rešenje može smanjiti troškove storidž mreže za 50 odsto, a omogućava 2,5 puta brže raspoređivanje resursa u odnosu na konkurentsku ponudu. Ovo rešenje koristi manji broj storidž protokola, što smanjuje latentnost za 55 odsto, a ubrzava operacije poput povezivanja sa virtuelnim mašinama ili konsolidacije gustine, što ga čini idealnim za virtuelna i cloud okruženja.

Pročitajte i ovo...