Home VestiBiznis & Finansije Rashodi budžeta u julu: Gde si bio nigde, šta si radio ništa

Rashodi budžeta u julu: Gde si bio nigde, šta si radio ništa

by bifadmin

U julu su primanja budžeta iznosila 85 milijardi dinara i u odnosu na jul 2013. godine nominalno su povećana za 5,7%, a realno za 3,5%. Izdaci budžeta iznosili su 78,1 milijardi dinara i nominalno su smanjeni za 6,1%, a realno su smanjeni za 8,1%. Suficit budžeta iznosio je 6,9 milijardi dinara, dok je u julu 2013 godine ostvaren deficit od 2,8 milijardi dinara. Poboljšanje budžetskog rezultata za 9,7 milijardi dinara je bilo, dakle, posledica rasta primanja i smanjenja izdataka.

U odnosu na ovaj suficit od 6,9 milijardi dinara u tri meseca u relativno daljoj istoriji ostvarena je veća nominalna vrednost, a rekordna mesečna bila je u julu 2008. godine u iznosu od 8,5 milijardi dinara.

prazan novcanik

U periodu januar-juli primanja budžeta su iznosila 493,9 milijardi dinara, izdaci su bili 603,7 milijardi, a deficit je iznosio 109,8 milijardi dinara. U odnosu na isti period 2013 godine, primanja su povećana za 6,5%, izdaci za 7%, a deficit za 9%.

U periodu januar-juli primanja budžeta povećana su za 30,3 milijarde dinara, izdaci za 39,4 milijarde dinara, te je deficit povećan za 9,1 milijardi dinara.

Kada se isključe izdaci za kamate, primarni saldo, a to je deficit, je poboljšan za 7,1 milijardi dinara, jer je deficit smanjen sa 51,8 na 44,7 milijardi dinara.

Najveći rast primanja imali su porez na dobit preduzeća (za 14,8 milijardi dinara), zatim neporeski prihodi (za 7,3) i akcize (6,6 milijardi) dok je doprinos od PDV-a skroman (3,3 milijarde dinara).

Najveći rast izdataka imali su rashodi po osnovu otplate kamata (16,2 milijarde dinara), subvencije (9,6 milijardi) i ostali tekući rashodi (4,4 milijarde dinara). Transferi OOSO su smanjeni za jednu milijardu dinara.

Iz ovih podataka se može zaključiti da niti su primanja budžeta povećana u skladu sa „fiskalnom konsolidacijom“, niti se njenim novim valom pogađaju žarišta rasta izdataka.

Izvor: Makroekonomija.org

Pročitajte i ovo...