Home TekstoviB&F Plus Banke pooštravaju uslove za sve kategorije kredita privredi

Banke pooštravaju uslove za sve kategorije kredita privredi

by bifadmin
Rezultati ankete Narodne banke Srbije o kreditnoj aktivnosti banaka ukazuju da su u drugom tromesečju pooštreni kreditni standardi za sve kategorije kredita privredi, kao i uslovi za odobravanje kredita koji se tiču maksimalnog iznosa i ročnosti kredita i zahtevanog kolaterala, dok su kamatne marže i provizije i naknade smanjene. Porasla je tražnja za svim vrstama kredita, pre svega za dinarskim kreditima i kreditima malim i srednjim preduzećima i poljoprivrednicima.
Kreditni standardi i uslovi pri odobravanju kredita stanovništvu su stabilniji. Najznačajnija promena uslova u drugom  tromesečju jeste ublažavanje kamatnih marži na dinarske kredite. Zabeležen je i rast tražnje stanovništva za gotovinskim kreditima i kreditima za refinansiranje, kao i deviznim potrošačkim kreditima.U drugom tromesečju je nastavljeno pooštravanje kreditnih standarda pri odobravanju kredita privredi, ali kod manjeg dela bankarskog sektora nego u prvom polugođu, što je u skladu sa očekivanjima iz aprilske ankete. Pooštravanje standarda je zabeleženo kod svih kredita – najviše kod kredita velikim preduzećima, a najmanje kod kredita malim i srednjim preduzećima. U trećem kvartalu se ne očekuju dalje promene kreditnih standarda, izuzev za kredite velikim preduzećima, za koje se očekuje pooštravanje kod relativno malog dela bankarskog sektora.
zapad rusija razlaz

Krediti privredi

Pooštravanje kreditnih standarda posledica je pogoršane percepcije rizika – u pogledu naplativosti potraživanja i pokrivanja gubitaka prodajom kolaterala, kao i očekivanja u pogledu opšte ekonomske aktivnosti. U suprotnom smeru, tj. u prilog ublažavanju kreditnih standarda, delovali su troškovi izvora kredita, a kod dinarskih kredita i konkurencija ostalih banaka.

U drugom kvartalu su pooštreni i uslovi pri odobravanju kredita privredi koji se tiču maksimalnog iznosa kredita, zahtevanog kolaterala i ročnosti, dok je istovremeno došlo do ublažavanja cenovnih uslova, tj. smanjenja kamatnih marži i provizija i naknada. Izuzetak su kamatne marže na kredite velikim preduzećima, koje su povećane, kao i provizije i naknade velikim preduzećima i poljoprivrednicima, kod kojih nije zabeležena promena. Očekivanja u pogledu uslova za odobravanje kredita u trećem kvartalu slična su tekućim kretanjima – kod cenovnih uslova dominira ublažavanje, dok se kod ostalih očekuje dalje pooštravanje, ali u nešto manjoj meri nego u drugom kvartalu.

U drugom kvartalu je povećana tražnja za svim kategorijama kredita, a najviše za dinarskim dugoročnim kreditima i kreditima malim i srednjim preduzećima i poljoprivrednicima, što ukazuje na uticaj programa subvencionisanih kredita. Kao faktor rasta tražnje u anketi su naznačene potrebe za finansiranjem obrtnih sredstava i restrukturiranjem duga, a u nešto manjoj meri i konkurencija drugih banaka. S druge strane, kapitalne investicije i akvizicije preduzeća delovale su u smeru smanjenja tražnje za kreditima. Dalji rast tražnje, pod uticajem istih faktora, očekuje se i u trećem kvartalu za sve kategorije kredita, a najviše za dinarske kredite i kredite malim i srednjim preduzećima.

Krediti stanovništvu

Promena kreditnih standarda pri odobravanju kredita stanovništvu u drugom kvartalu je zabeležena samo kod relativno malog dela bankarskog sektora. Ti standardi su kod gotovinskih kredita i kredita za refinansiranje u dinarima ublaženi, a kod istog tipa kredita u stranoj valuti pooštreni. Standardi su pooštreni i kod dinarskih potrošačkih kredita. Ni kod očekivanja za treći kvartal nisu u većoj meri zastupljene promene kreditnih standarda.

Slično kao kod kredita privredi, u smeru ublažavanja kreditnih standarda pri odobravanju kredita stanovništvu deluju troškovi izvora za kredite i konkurencija ostalih banaka, dok pogoršana percepcija rizika podstiče pooštravanje, mada je znatno manje zastupljena nego kod kredita privredi.

Cenovni uslovi u odobravanju dinarskih kredita stanovništvu su ublaženi, naročito kamatne marže, a kod relativno malog dela bankarskog sektora i provizije i naknade. Dodatno, ublaženi su uslovi i u pogledu ročnosti kredita i grejs perioda, dok se pooštravanje javlja samo kod zahtevanog kolaterala. U trećem kvartalu se očekuje ublažavanje dinarskih kamatnih marži, dok se u pogledu ostalih uslova ne predviđaju promene.

U drugom kvartalu je povećana tražnja stanovništva za većinom kategorija kredita, a najzastupljenije je povećanje kod dinarskih gotovinskih kredita i kredita za refinansiranje. Kao faktor rasta tražnje naznačene su pre svega potrebe za refinansiranjem i, u znatno manjoj meri, nabavka trajnih potrošačkih dobara, dok svi ostali faktori na tražnju deluju negativno. U trećem kvartalu se očekuje dalji rast tražnje za dinarskim i deviznim gotovinskim kreditima i kreditima za refinansiranje, ali i pad tražnje za potrošačkim kreditima.

Izvor: NBS  Izveštaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti

——————————————————————————————————

Narodna banka Srbije je od 2014. godine počela da sprovodi anketu o kreditnoj aktivnosti banaka. Cilj te ankete je unapređenje analize kretanja na kreditnom tržištu uvidom u stavove predstavnika banaka o ostvarenim i očekivanim promenama kako na strani ponude kredita od strane banaka, tako i na strani tražnje privatnog sektora za kreditima. Anketa se sastoji od deset pitanja koja se odnose na kredite privredi i stanovništvu. Ispitanici odgovaraju o promeni kreditnih standarda, kao i uticaju faktora na njihovu promenu, zatim o promeni uslova odobravanja kredita, promeni tražnje za kreditima i uticaju faktora na promenu tražnje.

U ovom dokumentu sumirani su rezultati ankete sprovedene od 1. do 10.  jula 2014. godine. U anketi su iskazani stavovi banaka o promenama tokom drugog tromesečja i očekivanim promenama na kreditnom tržištu u trećem tromesečju 2014. godine. Od ukupno 29 banaka s dozvolom za rad Narodne banke Srbije, učestvovalo je njih 27, što obezbeđuje gotovo potpunu pokrivenost kreditnog tržišta, jer učešće ovih banaka iznosi 99% bilansne sume bankarskog sektora. Rezultati ankete su prikazani u vidu neto procenata.Pozitivna vrednost neto procenta ukazuje na neto povećanje, a negativna na neto smanjenje tražnje.

Pročitajte i ovo...