Home VestiEkonomija Za pola godine smanjena aktiva lizing kompanija za 4,4%

Za pola godine smanjena aktiva lizing kompanija za 4,4%

by bifadmin

U prvoj polovini ove godine 16 lizing kompanija u Srbiji imalo je ukupni gubitak, pre oporezivanja, od 126,8 miliona dinara, objavila je Narodna banka Srbije.

Lizing su uzimala najviše privredna društva koja ne pripadaju finansijskom sektoru (84,8%), dok su poljoprivrednici su u ukupnim plasmanima učestvovali sa 4,5%, preduzetnici sa 3,6%, fizička lica sa 3,2% a javna preduzeća sa 2,2%. I dalje se lizing najčešće uzima za kupovinu teretnih kupovinu vozila (u 32,8% slučajeva), kao i putničkih vozila (25,3%).

bager

Pojedinačno posmatrano 11 davalaca lizinga je imalo pozitivan rezultat pre oporezivanja u iznosu od 31 6,9 miliona dinara, dok je pet kompanija imalo ukupan minus od 443,7 miliona dinara.

U prva dva kvartala ove godine, preračunato na godišnji nivo, ukupni prihodi i dobici su smanjeni za 14,9 odsto, a ukupni rashodi i gubici za 38,1 odsto. Najznačajnija kategorija prihoda davalaca lizinga bili su prihodi od kamata po osnovu finansijskog lizinga, čije se učešće u ukupnim prihodima u prva dva tromesečja 2014, u odnosu na 2013. godinu, povećalo sa 74,6% na 76,4%. U okviru kategorije rashoda, najveće učešće imali su rashodi kamata po osnovu posla finansijskog lizinga, koji su u ukupnim rashodima učestvovali sa 32,2%, a u ukupnim prihodima sa 34,1%.

Ukupna bilansna aktiva svih davalaca lizinga je 30. juna iznosila 64,5 milijardi dinara, što je za 4,4 odsto manje nego na početku ove godine, kada je bila 67,5 milijardi dinara.

Pročitajte i ovo...