Home VestiEkonomija Pad BDP u 2014. godini 2%?

Pad BDP u 2014. godini 2%?

by bifadmin

Bruto domaći proizvod zabeležiće pad u 2014. godini za 2% u odnosu na prethodnu godinu, piše u preliminarnoj prognozi RZS.


Procenjeno je da ukupne ekonomske aktivnosti u 2014. godini, merene bruto domaćim proizvodom i iskazane u stalnim cenama, imaju realni pad od 2,0% u odnosu na prethodnu godinu. Posmatrano po aktivnostima, rast bruto dodate vrednosti imaju: sektor poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, sektor informisanje i komunikacije i sektor saobraćaj i skladištenje. Pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru snabdevanje električnom energijom, gasom i parom, sektoru rudarstvo, sektoru građevinarstvo i sektoru finansijske delatnosti i delatnost osiguranja.

pad cena
Industrijska proizvodnja u 2014. godini imala je pad fizičkog obima od 6,8%. Ovom padu najviše je doprineo sektor snabdevanje električnom energijom, gasom i parom. Procenjeno je da je poljoprivredna proizvodnja u 2014. godini imala rast fizičkog obima od 1,5%. Vrednost izvedenih radova u građevinarstvu u 2014. godini beleži pad od 4,1%. Promet u trgovini na malo beleži realni rast od 2,6%, dok je promet u trgovini na veliko u blagom padu. U sektoru usluge smeštaja i ishrane u 2014. godini zabeležen je realni pad od 0,2%, dok je broj noćenja turista smanjen za 7,0%. Sektor saobraćaj i skladištenje imao je rast fizičkog obima od 24,7%, a oblast telekomunikacija rast od 1,6%.

U ovom saopštenju prikazani su i podaci o stopi nezaposlenosti, koja je u trećem kvartalu 2014. godine iznosila 17,6%, a dobijeni su na osnovu Ankete o radnoj snazi. Zarade bez poreza i doprinosa nominalno su veće u 2014. godini, u odnosu na 2013. za 2,6%, a realno manje za 0,3%.

Procenjeno je da će godišnja stopa inflacije iznositi 1,8%.

Pročitajte i ovo...