Home Slajder “Fiskalna nuklearna bomba” u Rumuniji

“Fiskalna nuklearna bomba” u Rumuniji

by bifadmin

Rumunska vlada je u sredu iznela i pustila u javnu raspravu plan o reformi poreskog sistema koja bi trebalo da stupi na snagu početkom 2016. godine. Izmene su dio šire fiskalne strategije nazvane “Plan za fiskalnu relaksaciju u Rumuniji 2016. -2020.”. Predviđena poreska reforma i relaksacija zasnivaju se na smanjivanju ili elimisanju stopa poreza kroz gotovo celu poresku strukturu. Reč je o toliko snažnoj promeni poreske politike da ju je Cristian Socol, ekonomski savetnik premijera Victora Ponte, nazvao “fiskalnom nuklearnom bombom”.

Navedimo neke od ključnih aspekata promene: porez na dodatnu vrednost će biti snižen s 24% na 20% u prvom koraku, a nakon dve godine na 18%, potpuno će biti eliminisan porez na dividendu koji trenutno iznosi 16%, u roku od tri godine planira se smanjenje jedinstvene stope poreza na dohodak i profit sa 16% na 14%, a kroz dve godine planirno je i smanjenje poreske stope za socijalnu zaštitu. Takođe, predviđen je veći stuepen fiskalne autonomije i kapaciteta za lokalnu samoupravu.

Prema prvim procenama, reformom će se prihodi budžeta smanjiti za 15% od predviđenih prihoda u 2015. godini. Plan nadoknade deficita spada u domenu klasične opklade kapitalističke države: poreska relaksacija će privući investicije, podstaći potrošnju i intenzivirati ekonomsku aktivnost koja će stvaranjem izdašnije poreske baze nadoknaditi niže poreske stope. Konačnu overu ishoda oklade doneće fiskalni nadzornik iz Brisela, a nije teško za prognozirati ko će podnijeti posledice eventualnog neuspeha.

 

Izvor: Bilten.org

Pročitajte i ovo...