Home VestiEkonomija Oporavak lizing industrije u drugom kvartalu

Oporavak lizing industrije u drugom kvartalu

by bifadmin

Većini ljudi je prva asocijacija na lizing nov automobil, što ne čudi s obzirom na činjenicu da se u drugom kvartalu 2015. godine 63% lizing ugovora u Srbiji odnosilo na teretna i putna vozila. Posle vozila, najtraženija je bila poljoprivredna oprema (10,8%), a odmah posle nje proizvodne mašine (4,6%), građevinske mašine (3,7%) i ostala privredna oprema.

Poslovanje lizing industrije je unapređeno – prihodi su povećani a rashodi smanjeni. Ukupna bilansna aktiva svih davalaca lizinga je na dan 30. juna 2015. iznosila 56,8 milijardi dinara, što u odnosu na 31. decembar 2014. predstavlja smanjenje od 13,1%, saopštila je Narodna banka Srbije.

Obrtna imovina davalaca lizinga se u odnosu na 2014. godinu smanjila za 26,7%, kratkoročna finansijska sredstva za 27,2% i gotovina i gotovinski ekvivalenti za 25,1%.

Na kraju drugog tromesečja 2015, kapital svih davalaca lizinga iznosio je 7,1 milijardu dinara i beleži rast od 0,3% u odnosu na kraj 2014. godine.

Mišljenja da je domaći sistem bankocentričan potvrđena su još jednom – bilansna suma davalaca lizinga je u ovom periodu smanjena za 13,1%, dok je bilansna suma bankarskog sektora povećana za 1,0%.

No, kada se svi rezultati saberu, ukupan rezultat na tržištu finansijskog lizinga se povećao i ostvario pozitivan rezultat u iznosu od 171,4 miliona dinara (u 2014. je bio negativan i iznosio je 987,4 miliona dinara). Pojedinačno posmatrano, važno je istaći da je čak 13 davalaca lizinga ostvarilo pozitivan rezultat pre oporezivanja u iznosu od 357,8 miliona dinara, dok su tri davaoca lizinga imala negativan rezultat pre oporezivanja u iznosu od 186,4 miliona dinara. U posmatranom periodu, u odnosu na 2014. godinu, preračunato na godišnji nivo, ukupni prihodi i dobici su povećani za 14,6%, dok su ukupni rashodi i gubici smanjeni za 12,3%

Pročitajte i ovo...