Home VestiEkonomija NBS: Očekujemo rast kreditiranja u 2016.

NBS: Očekujemo rast kreditiranja u 2016.

by bifadmin

Kreditna aktivnost banaka u Srbiji se oporavlja, uprkos činjenici da dospevaju subvencionisani krediti odobreni privredi tokom 2014. godine, piše Narodna banka Srbije (NBS) u svom izveštaju Trendovi u kreditnoj aktivnosti.

Rezultati anketa o kreditnoj aktivnosti pokazali su da ograničavajući uticaj ponude na kreditnu aktivnost slabi pošto su banke tokom 2015. ublažavale kreditne standarde, a registrovan je i rast tražnje za kreditima.

Krediti stanovništvu nastavili su da rastu sličnom dinamikom kao u prethodnoj godini, dok je rast kredita privredi, započet u junu, nastavljen i u narednim mesecima.

Krediti za obrtna sredstva odobravani su u sličnoj dinamici kao prethodne godine, kada je na snazi bio program subvencionisanih kredita, a znatan rast investicionih kredita privredi ukazuje na rast privatnih investicija, kao i na to da se one u ovoj godini u većoj meri finansiraju kreditima banaka.

Posmatrano na međugodišnjem nivou, domaća kreditna aktivnost je početkom godine napustila zonu pada. Od aprila taj rast usporava i u julu su domaći krediti stagnirali, da bi nakon toga blago ubrzali svoj rast, koji je, isključujući efekat promene kursa, u septembru iznosio 1,3%. Prilikom finansiranja kreditne aktivnosti banke su se oslanjale na domaće izvore finansiranja, pre svega na dinarske i devizne depozite privrede i stanovništva.

Deo kreditnog potencijala oslobođen je i po osnovu smanjenja deviznih depozita banaka kod Narodne banke Srbije s početkom novog ciklusa smanjenja stopa devizne obavezne rezerve, koji će biti nastavljen sve do februara sledeće godine.

Istovremeno, banke su držale i manje iznose na računima u inostranstvu, dok je trend njihovog razduživanja prema inostranstvu znatno usporen Veće novo zaduživanje u deviznom znaku i dospeće ranije odobrenih subvencionisanih kredita smanjili su stepen dinarizacije kredita privredi u 2015, dok je stanovništvo nastavilo da se pretežno zadužuje u dinarima.

Budući da su u preostalom delu godine bili relativno visoki iznosi dospeća subvencionisanih kredita privredi, na nivou godine NBS ne očekuje znatniji rast kreditne aktivnosti u 2015. Za razliku od privrede, dinamika rasta kredita stanovništvu je neznatno usporena, s obzirom na to da građani i u uslovima fiskalne konsolidacije, zahvaljujući nižim troškovima za kredite, pokušavaju da zaduživanjem kod banaka zadrže postojeći nivo potrošnje. U 2016. očekuje se ubrzanje kreditne aktivnosti, čemu će doprineti efekti dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike kako putem referentne kamate stope, tako i putem obavezne rezerve, ali i ubrzanje ekonomske aktivnosti.

Ceo izveštaj možete pročitati ovde.

Pročitajte i ovo...