Home VestiEkonomija „Za privredu Srbije značajna su i poglavlja o zaštiti potrošača, slobodnom kretanju robe i poslovnog nastanjivanja“

„Za privredu Srbije značajna su i poglavlja o zaštiti potrošača, slobodnom kretanju robe i poslovnog nastanjivanja“

by bifadmin

Osim politički senzitivnih pitanja postoji veliki broj pregovaračkih poglavlja u pregovorima sa EU koja nisu u žiži javnosti, ali su svakako značajna za građane Srbije.

Poglavlja od značaja za privredu Srbije, a i sve njene građane kao potrošače, jesu svakako Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, Poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe, Poglavlje 3 – Pravo poslovnog nastanjivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga.

Nebojša Lazarević, direktor CEP i član Užeg pregovaračkog tima Srbije zadužen za koordinaciju pregovora u pregovaračkim poglavljima 1, 3 i 28, objašnjava značaj potrošačke politike. „Puna primena potrošačke politike svakako je od koristi i za privredu, a i za građane kao potrošače. Ovde ne mislim samo na prenošenje prava EU već i ojačavanje potrošačkih organizacija kao najvažnijih aktera. Nalazi CEP istraživanja govore o niskoj informisanosti građana o njihovim potrošačkim pravima. Građani većinom nisu upoznati sa delokrugom rada organizacija za zaštitu potrošača, ne prepoznaju ih kao relevantne aktere kojima mogu da se obrate ukoliko su njihova prava ugrožena. CEP u tom smislu radi na podizanju svesti potrošača, kao i jačanju kapaciteta organizacija za zaštitu potrošača. U saradnji sa Nacionalnom organizacijom za zaštitu potrošača Srbije (NOPS) pokrenuli smo inicijativu koja će biti realizovana početkom 2016. godine, a reč je o osnivanju asocijacije potrošačkih organizacija Zapadnog Balkana – CONWEB“, navodi Lazarević.

On smatra da zbog svega navedenog ne treba čekati formalno otvaranje ovih poglavlja. Građani takođe izražavaju opšte nepoverenje prema pužaocima komunalnih usluga. U ovoj oblasti Srbiji predstoji ozbiljan rad. Samo neki od problema koje treba rešiti su pitanja vezana za vodovod, parking servis, teškoće u pogledu isključenja i preključenja na centralno grejanje, način obračuna usluga za vodu i grejanje, kao i loša infrastruktura za odnošenje smeća. Pored ovoga veliki broj sektorskih propisa treba da bude promenjen kako bi se ojačala prava potrošača, ali i konkurencija (telekomunikacije, saobraćaj, finansijske usluge poput kreditiranja i osiguranja).

Pročitajte i ovo...