/ Vesti / Srbiji nedostaje politička volja za smanjenje javnog sektora
BiF Analize Čitajte B&F online

Srbiji nedostaje politička volja za smanjenje javnog sektora

Srbiji nedostaje politička volja da bi se se smanjio udeo javnog sektora u privredi i povećala efikasnost rada javnih preduzeća kroz racionalizaciju i profesionalizaciju, odnosno depolitizaciju, izjavila je danas profesorka na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) Ana Trbović.

This post has already been read 852 times!

Srbiji nedostaje politička volja da bi se se smanjio udeo javnog sektora u privredi i povećala efikasnost rada javnih preduzeća kroz racionalizaciju i profesionalizaciju, odnosno depolitizaciju, izjavila je danas profesorka na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) Ana Trbović.

Ona je agenciji Beta rekla da reforme koje je EU preporučila Srbiji mogu uporedo da se sprovedu i da su već započete.

“Preporuke EU za ekonomske reforme Srbije nisu nove, ali su ovaj put posebno precizne, u smislu da se jasno navode dva javna preduzeća čije restrukturiranje je prioritet a to su EPS i Srbijagas”, rekla je Trbović koja je i predsednica Savetodavnog odbora NALED-a.

Podsetila je da u oblasti unapredjenja poslovne klime kao prioritet EU izdvaja reformu inspekcija i parafiskalnih nameta, a takodje se konkretno preporučuje završetak privatizacije dve velike banke u državnom vlasništvu, nalaženje rešenja za male državne banke i smanjenje dažbina na zarade.

Na pitanje kakvi su rezultati do sada učinjenih reformi, Trbović je istakla da su vrlo ograničeni, a “jedini izuzetak jeste reforma inspekcija gde postoji delimičan uspeh”.

Kometarišući preporuku da se ubrza reforma poreske službe, Trbović je navela da je ustanovljen plan reformi Poreske uprave i da je u toku niz analiza.

“Napravljen je napredak u uvodjenju e-uprave, ali taj sistem još nije potpuno funkcionalan. Ovaj proces treba da se dovrši i da poreska uprava bude bolje povezana sa drugim državnim organima radi obavljanja kontrole, kao i radi efikasnijeg povraćaja određenih poreskih uplata privredi”, rekla je ona.

Kašnjenje u tome predstavlja trošak za privredu, a problem su i nejasnoće u primeni poreskih pravila.

Ministarski savet ekonomije i finansija Evropske unije (ECOFIN) i Srbija usvojili su juče spisak preporučenih mera koje bi Srbija trebalo da usvoji na svom putu evropskih integracija do 2019. godine, u sklopu Programa ekonomskih reformi (ERP), a čiji je cilj smanjenje budžetskog deficita i podsticanje uslova ekonomskog rasta.

Srbija bi trebalo da podstane restrukturiranju državnih preduzeća i razvoj privatnog sektora kroz bolju kontrolu parafiskalnh troškova, stoji u preporukama. Ekonomske preporuke dobili su i drugi kandidati i potencijalni kandidati za EU.

Izvor: Beta

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close