Home Promo Kontinuirano poboljšanje sistema

Kontinuirano poboljšanje sistema

by bifadmin

CI ili kontinuirano poboljšanje sistema je kolekcija od pet menadžerskih tehnika određivanja parametara, rangiranja mogućnosti za poboljšanja, rešavanje problema, implementacije mera unapređenja i poboljšanja ljudskog učinka, a sve sa ciljem praćenja i kontrolisanja velikog broja procesa, koji mogu, a ne moraju biti u međusobnim vezama. Rešenje kompanije Coming Computer Engineering jedinstveno je u svakom pogledu i u praksi daje odlične rezultate, maksimalno je prilagodivo potrebama poslovnih okruženja i može se koristiti sa bilo kog uređaja.

CI aplikacija kompanije Coming Computer Engineering uspešno povezuje rad nekoliko stotina menadžera svih nivoa, od generalnog direktora do poslovođa na zadacima poboljšanja u svim radnim oblastima (produktivnost, smanjenje troškova, kvalitet, bezbednost na radu, zaštita životne sredine, ušteda energije, održavanje radnog postora…). Korisnici sa ovom aplikacijom imaju jasan pregled i odmah su upućeni na deo CI programa koji se odnosi na njih i njihov sektor ili na druge delove kompanije gde je korisnik prepoznat kao neko ko može da pruži doprinos u analizi stručne oblasti za koju je od strane lidera kvalifikovan kao kompetentan.

Korisnici mogu da zadovolje sve poslovne potrebe ne napuštajući aplikaciju, pa tako i da odrede timove, dodeljuju zadatke i odgovornosti, pa čak i da sazovu sastanak. CI aplikacija automatski šalje e-mail informacije o dodeljenim zadacima, isticanju rokova i upućuje na listu očekivanih obaveza u bilo kom segmentu CI programa, bilo da je korisnik izvršilac ili učesnik u nekom od procesa upravljanja. Kao menadžer višeg i najvišeg nivoa, CI aplikacija pruža korisniku brz i jasan pregled CI procesa i odmah ga upućuje na one procese koji spadaju u njegov domen odgovornosti.

Aplikacija je dostupna sa bilo kog računara u kompaniji, kao i sa odgovarajućeg službenog pametnog telefona. Može se koristiti i tokom sastanaka, putem projektora, a lider CI procesa može direktno da ažurira svaki dokument sa svojim timom, u grupnom radu. CI aplikacija kompanije Coming Computer Engineering se može prilagoditi tako da bude podržana na već postojećoj infrastrukturi, tako da se izbegavaju dodatni troškovi za opremu i licence.

Više o CI aplikaciji kompanije možete saznati na ovom link-u.

Pročitajte i ovo...