Home VestiEkonomija Gubici na vodovodnoj mreži čak 29 odsto

Gubici na vodovodnoj mreži čak 29 odsto

by bifadmin

Sa pet metara kubnih vode može da se napuni bazen dužine 2,5 metra, širine 2 i dubine 1 metar, a toliko otprilike svakog meseca potroši jedan član domaćinstva, kažu iz javno komunalnih preduzeća „Vodovod i kanalizacija“.

Stara instalacija, nekontrolisano curenje, ali i neprijavljeni stanari su glavni razlozi većih računa za vodu. Građani koji misle da njihova zgrada troši previše vode, kao i da „Vodovod i kanalizacija“ ne obračunava tačno potrošnju, to moraju sami da dokažu, ali i da plate.

„U slučajevima značajno uvećane prosečne potrošnje vode preporučujemo korisnicima da prekontrolišu ispravnost unutrašnjih vodovodnih instalacija, koje počinju iza odvodnog ventila, odmah iza vodomera, a završavaju se točećim mestima i otklone uzroke nekorisnog oticanja vode ukoliko postoje“, kažu u JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija”. Oni još i dodaju da se za sve izlive vode na kućnim vodovodnim instalacijama, kao i za nastalu štetu i troškove koje korisnik, komunalno preduzeće ili treća lica trpe usled izliva vode, pri postavljanju objekata ili instaliranja uređaja na kućnim vodovodnim instalacijama, kao i za svu štetu i troškove nanete komunalnom preduzeću ili trećim licima usled kvara na kućnim vodovodnim instalacijama zbog neodržavanja ili nepravilnog održavanja, snosi sam potrošač.

U Javno komunalnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ iz Novog Sada kažu da su najčešći uzroci uvećanih računa u zgradama neprijavljeni stanari i razne havarije na unutrašnjim instalacijama.

„Stanari, odnosno skupština stanara, potpisuju ugovore sa trećim licima koja se bave održavanjem unutrašnjih instalacija, te je na njima da saniraju nastale kvarove. Naravno, građani mogu da se obrate i JKP “Vodovod i kanalizacija”, ali detekcija curenja je komercijalna usluga koja se naplaćuje“, objašnjavaju u ovom preduzeću.

„U slučaju sumnje u ispravnost vodomera potrošač od nas može da traži vanredni pregled merila, kao i izdavanje izveštaja o tom pregledu. Ako overeni vodomer, sa važećim žigom, zadovoljava propisane zahteve, onda troškove tog pregleda snosi sam potrošač. U suprotnom, troškove vanrednog pregleda obavlja lice koje je odgovorno za redovno overavanje vodomera“, pričaju za Kamaticu u JKP „Vodovod i kanalizacija“ iz Subotice.

Nadležno ministarstvo propisuje način vanrednog pregleda vodomera, kao i sadržaj i rok čuvanja izveštaja o pregledu.

Potrošači ne plaćaju održavanje javne odnosno ulične vodovodne mreže. Za to je nadležan vršilac komunalne delatnosti.

Prethodne godine gubici vode na mreži u Beogradu bili su oko 25 procenata. Tu se računaju curenja na cevovodima, gubici na priključcima kao i procurivanje i prelivanje na rezervoarima. U Novom Sadu gubici na vodovodnoj mreži variraju od 27 do 29 posto, a u te gubitke se uračunavaju divlji priključci kao i krađa vode.

Izvor: Kamatica

Pročitajte i ovo...